Dünyadaki tüm prensesleri Lindissima giydiriyor

1Lindissima firma yetkilisi Uğur Özcan ile Rusya CJF fuarı ve sektörü konuştuk

Child and Junior Fashion Fuarının firmanız için önemine ve nasıl geçtiğine dair bilgi verir misiniz? “Rusya bu sektör için büyük bir potansiyele sahip fuara ev sahipliği yaptı, hedeflerimize ulaşmamızın yolu bu ihracattan geçiyor. Bu fuarla beraber ürünlerimizin tanıtımını en güzel şekilde yaptık. Bu fuar, firmamız için çok iyi bir deneyimdi.”

İhracat yapan bir firma olarak fuara nasıl hazırlandınız?

“Günümüzde hemen her alanda yeni ürünler, yeni teknolojiler karşımıza çıkmaktadır. Baş- kalarının neler yaptığını görerek öğrenmek, bizim yaptıklarımızı, başkalarına göstermek ancak fuarlarla mümkündür. Biz de ürünlerimizi itina ve özenle hazırlayıp müşterilerimizin karşına çıkmaya hazırlandık.”

Fuar için özellikle göz önünde bulundurduğunuz detaylar ya da stratejiler var mıydı?

“İhracat potansiyeline sahip ürünleri hazırlayıp, firmanın yerli ve yabancı rakiplerine göre hedef pazardaki avantajlı yönleri, hedef müşterilere yönelik uygulanan satış taktiklerini, dış pazarlara giriş yollarını araştırıp, dağıtım kanalları pazarlama stratejisini, uluslararası fiyatlandırma stratejisini oluşturmak adına çalışmalar yapıldı.”

İhracatın hem genel olarak hem de firmanız adına bir değerlendirmesini yapabilir misiniz?

“Satış ve kârları artırmak amaçlı firmamızın iç pazarda iyi bir performans gösterip, yabancı pazarlarda karlılığımızı arttırabiliriz. Firmamızı dış pazarlara açarak, pazarlama gücünü arttırıp ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığımızı azaltabiliriz. İhracat yaparak, kapasite kullanım oranını, firmamızın rekabet gücünü arttırabiliriz. İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunabiliriz. İhracatta karşılaşılan riskleri şöyle sıralayabiliriz: -Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir. -Rekabet beklenenden daha fazla olabilir. -Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.”

2014’ebaktığınızda firmanız adına hem yurt içi hem de yurt dışı pazar payı için izlenimleriniz neler olurdu?

“Tekstil sektörünün üzerinde bir büyüme hedefi ile girdiğimiz 2014 yılına bu hedefinde üzerinde bir büyüme ile kapatmayı bekliyoruz. 2013 yılına göre yüzde 40 bü- yüme hedefliyoruz. İzlenen yurtiçi rakamlarının mevcut projeksiyonu bu büyümeyi yakaladığımızı, yurtdışı rakamlarımızın ise yüzde 20 bandında büyümeleri yansıttığını görebiliyoruz.

” Bu fuarda ön plana çıkarmayı düşündüğünüz ürünler var mıydı? 2

“Child and Junior Fuar’ında bebek ve kız çocuk abiye elbiselerimiz ile yer aldık. Fuarda öne çıkan ürünümüz “Bebek Abiye Elbise” adını verdiğimiz en son trend olan dantelli elbisemiz oldu. Bu ürünümüz bebek giyimin modası dantel ve tüllerle detaylandırılmış renkleriyle en çok satan model oldu.”

Bebe giyim sektörünün gelişen ve değişen moda ile uyumu konusunda neler ifade etmek istersiniz?

“Hazır giyim sektörü büyürken, çocuk giyim sektörü de büyüme gösteriyor. Ülkemizde bu pazarın daha uzunca bir süre canlı, dinamik karakterini koruyacağını söyleyebiliriz. Her çocuğun giysilerinin sık sık yenilenme ihtiyacı nedeniyle ‘hiç küçülmeyen’ bir pazar olarak nitelendirdiğimiz çocuk giyiminde, büyüme hedefimiz şirketimizin genel büyümesinin de üzerine taşıyor. Büyümek için modaya uyum şart. Çocuk geliştikçe yeni giyecek ihtiyacı oluyor, daha az sayıda ancak daha sık alışveriş yapılıyor. Özellikle son yıllarda internet kullanım oranının artışına paralel olarak bu segmentin en hızlı ‘online’ kanallarda büyüdüğüne tanık oluyoruz.”

Fuarlara katılım konusunda fikirlerinizi ve katıldığınız diğer fuarları bizimle paylaşır mısınız?

“Bu fuar haricinde İstanbul Anne, Bebek ve Çocuk fuarına da katılıyoruz. Çok sayıda fuara katılmak yerine nitelikli fuarlarda yer almayı daha mantıklı buluyoruz. Lindissima olarak fuarlarda en etkin şekilde yer almaya gayret ediyoruz.”

Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri sektörünün hem ihracat hem de yurt içi pazarlar konusunda fuarlardan elde edeceği kazanımlar konusunda düşünceleriniz nelerdir?

“Anne, bebek ve çocuk fuarı da ön plana çıkaracağımız ürünler ve yeniliklerle dolu olacaktır. Bu fuar öncesi genellikle bir toplantı tertip ettiğimiz için çok yüksek beklentimiz olmasa da satışlarımıza katkısı olacaktır. Genel olarak fuarların faydasını tartışmak yersizdir. İkili ilişkiler ve iş geliş- tirme konusunda bu tip organizasyonlar güzel bir ortam. Bence, boyut olarak ufak olan sektörümüz için yılda bir fuar yeterli.”

Bebe ve çocuk giyim sektörü açısından sürdürülebilir giyimin getirisi ya da eksileri oldu mu? Firmanızın bu konuda çalışmaları var mı?

“Tüm tasarımcılarının son yıllarda yakaladıkları başarı grafiği hazır giyim firmalarının ürünlerine de yansımakta ve gerçek değerler katmakta. Tasarım bilincinin yaygınlaş- ması ve daha verimli kullanılması gereği artık herkesin üzerinde anlaştığı olgu haline gelmiştir. Türkiye’nin ihraç mallarının daha avantajlı pazarlanabilmesi için artık herkes tasarımın olmazsa olmaz bir koşul olduğunu kabul etmektedir. Tasarım, insanların gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen işlev, görünüm gibi her yönden yüksek düzeyde yenilik gösterici, yarı karmaşık yarı disiplinli bir olgudur.”