Step Çorap; “CJF fuarı beklentileri karşılamadı”

1Step Çorap Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Halit Bilecen ile CJF fuarının firmaların beklentilerini yeterince karşılayamadığına dikkat çekti ve genel olarak sektörel değerlendirmelerde bulundu

Child and Junior Fashion Fuarının önemi nedir? Bu fuar firmanız açısından nasıl geçti, beklentilerinizi karşıladı mı?

“Bu fuar, firmalarımızın yeni pazar arayışlarına katkısı ve reklam olması açısından önemlidir. Son yapılan bu fuar maalesef bizim ve diğer katılımcı firmaların beklentilerini karşılamaktan çok uzaktı. Ticari anlamda Rusya’nın içinde bulunduğu ortam ve rublenin ABD Doları karşısındaki değer kaybı gibi nedenlerden dolayı ve ziyaretçi sayısı açısından fuar beklenenin çok altında gerçekleşmiştir.”

Bir ihracat firması olarak bu fuara nasıl hazırlandınız?

“Step Çorapçılık San. Tic. Ltd. Şti olarak, ihracat yapmaya önem vererek bu bölgedeki pazar hacmimizi artırmak için fuara en verimli olacak şekilde aylar önceden hazırlıklar yaptık. Fuarların özelliğinin bir veya bir kaç kerelik değil devamlılığının bilincinde olarak firma tanıtımı, ürün teşhiri, fiyat skalası ve servis açısından eldeki imkânlar nispetinde en iyi şekilde hazırlandık.”

Bir fuara katılım için göz önünde bulundurduğunuz hususlar nelerdir?

“Fuara katılım için göz önünde bulundurulan hususlar gitmiş olduğumuz ülkenin siyasi, konjonktürel ve ekonomik algıları açısından o bölgedeki diğer dış ve iç katılımcılarla rekabetin yapılabilmesi için gerekli ürün ve fiyat aşaması incelenerek, bu yelpazenin piyasa talepleri açısından olabilecek düzeylere getirilmesi, öncelik verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bir Türk firması olarak, ülkemizde üretimini yaptığımız tüm ürünlerimizin kalite ve model bazında hazırlanması titizlikle üzerinde durduğumuz diğer bir husustur.”

Bir firma neden ihracat yapmalıdır? İhracat yapmanın firmanız için faydaları ve riskleri nelerdir?

“Dünya piyasalarında yer alabilmek ancak olabildiğince geniş bir pazarlama ağı ile olur. Her firma üretimini arttırmak, yeni istihdamlar açmak heves ve gayretindedir. Bir çok riskler olmakla birlikte gerekli önlem ve hassasiyeti göstermek kaydı ile ihracat; firmanın büyümesi ve ülkemize döviz kazandırmak için globalleşen dünyada artık ticari anlamda olmazsa olmaz geçerlilikte bir girişimdir. Bu yüzden her firmanın ihracata dönük üretim planları yapması ve yeni pazarlar arayışı içinde olması lazımdır.”

Firmanızın 2014 yılı yurt içi ve yurt dışı pazarını kısaca değerlendirir misiniz?

“2014 senesi geçtiğimiz senelere göre sektörel bazda çok zor bir sene olarak geride kalmıştır. Çevremizde gelişen siyasi ve ekonomik durum bilhassa komşu ülkeler açısından 2014 senesi ihracatını olumsuz bir sürece sokmuştur. Yurt dışı pazarları olabildiğince daralmış ve bu durum arz ve talep dengesini olumsuz yönde etkilemiştir.”

Bu fuarda hangi ürünleri ön plana çıkardınız?

“Bu fuarda sektör itibari ile ve mevsimsel talepler çerçevesinde ürettiğimiz çocuk çorap ve kilotlu çorapları ile katılımda bulunduk. Ürünlerimiz ziyaretçiler tarafından beğenildi. Bu arada, daha geniş bir bölgeye ürünlerimizi teşhir etmiş olduk. Zaten fuara katılma amacımız da ürünlerimizi tüm uluslararası sektör oyuncularına sunmaktır.” Bebe giyim sektöründe trendler konusunda bilgi verir misiniz? “Çorap sektörü olarak her ülkenin kendi tarzlarına göre ve dünyada öne çıkan renk ve modelleri biz de kendi sektörümüzde takip ediyoruz. Bu noktada, modadan ziyade kalite ve kullanım açısından sağlıklı ürünlerin hazırlanması bizim için daha ön plandadır. Firma olarak bu yolda ilerliyoruz.”

Bundan başka yurt içi veya yurt dışı hangi fuarlara katılıyorsunuz?

“Step Çorap olarak 17 ülkeye ihracat yapı- yoruz. Daha fazla ülkeye ulaşmak ve ihracat kapasitemizi artırmak için Kazakistan, Ukrayna gibi dış fuarlara katılıyoruz. Yurt içi bebe ve çocuk fuarlarına zaman zaman katılıyoruz. Bir fuara katılmak için o fuarda etkili olup olmayacağımızı değerlendiriyoruz, kazanacağımız fuara katılıyoruz.”

Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri sektörünün hem ihracat hem de yurt içi pazarlar konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

“Bu sektörde yurt içi pazarlarında daimi olarak gelişen bir pazar payına sahibiz. Ancak yurt dışı pazarları için fuarlar kanalı ile ulaşılan pazarlar olması nedeni ile devlet desteklerinin ihracat yapma arzusunda olan firmalara daha fazla teşvik olması arzu ve isteğindeyiz. Buna bağlı olarak reklam konusu çok önemlidir. Dış ülkelerdeki reklam faaliyetlerimizi yetersiz buluyorum, ayrıca navlunla ilgili zorluklar ürünlerin zamanında nihai firmalara gecikmeden ulaşması ve navlun ücretlerinin fahişliği ülkemiz açısından ihracatımıza maalesef olumsuz yansımaktadır. Dış ticaret müste- şarlığının seminerler düzenleyerek biz ve bizim gibi diğer sektör firmaları ile irtibata geçmesi ve bizlerin öneri ve taleplerini değerlendirmesi ve çözümler arayışı içinde olmasını arzu ediyoruz.”