Candeo Kids, ‘’ Rusya’nın en ücra köşelerine mal satabiliyoruz’’

1Candeo Kids Firma Yetkilisi Ayhan Emin, Child and Junior Fashion Fuarı ve sektörle ilgili sorularımızı cevapladı.

Child and Junior Fashion Fuarının önemi nedir? Bu fuar firmanız açısından nasıl geçti, beklentilerinizi karşıladı mı?

“Bu fuarın bizim için önemi, hiç Türkiye’ye gelemeyen Rusya’nın en ücra köşelerine mal satabiliyor olmamızı sağlamasıdır. Candeo Kids olarak dünyanın her bölgesine ürünlerimizi ulaştırmak istiyoruz. Rusya bölgesi, komşu ülkeler ve fuara gelen diğer yabancı ziyaretçilerle geniş bir alana hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Fuarımız çok verimli geçti diyemeyiz.”

Bir ihracat firması olarak bu fuara nasıl hazırlandınız?

“Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı müşterilerimizden ürünlerimize gelen talep ve şikâyetler, bizim hem ürün kalitesi hem de servis konusunda kendimizi geliştirmemizi sağladı ve bu alanda firmamızı en güzel konuma getirmede yardımcı oldu. Bu bağlamda, fuara hazırlanırken de önceki fuarlardan gelen müşteri talep ve şikâyetlerini dikkate alarak hazırlanmaya çalıştık. Böylece fuarı en verimli bir şekilde geçirmeyi planladık.”

Bir fuara katılım için göz önünde bulundurduğunuz hususlar nelerdir?

“Bir fuara katılmadan önce o fuarın bizim segmentimizde olmasına, katılımcı ve ziyaretçi potansiyeline, bölgesine ve dü- zenlenme tarihi gibi hususları göz önünde bulunduruyoruz. Tüm bunları yerine getiren fuarlar bizce kaliteli fuarlardır. Sorunuzun cevabı için biraz klasik cevap olacak ama kalite aradığımız konudur.”

Bir firma neden ihracat yapmalıdır? İhracat yapmanın firmanız için faydaları ve riskleri nelerdir?

“İster büyük ister normal olsun çoğu firmanın hayalidir ihracat yapmak. Çünkü ihracat faydaları olan bir iştir. Mesela ihracat ülkeye döviz kazandırır, ülkenin hayat standardını yükseltir, hatta ülke tanıtımına bile katkısı büyüktür. Biz yeni pazarlara ulaşmak ve büyümek için ihracat yapıyoruz. Ayrıca biz deri ürünleri satıyoruz. Ülkemizde maalesef deri giyim pazarı yok denecek kadar az olduğu için bizim başka pazarlara açılmamız ve ulaşmamız gerekiyor. İhracat yapmanın riskleri konusunda, temkinli ve istenilen şartlara cevap verebiliyorsanız bana göre, ihracat yapmanın bir sakıncası yoktur.”

Firmanızın 2014 yılı yurt içi ve yurt dışı pazarını kısaca değerlendirir misiniz?

“Candeo Kids olarak yurt içi pazarımız normal bir seyir izliyor. Ama üretim portföyümüz ve segmentimiz açısından bizim pazarımız çoğunluk olarak Eski Sovyet ülkeleri olduğu için Rusya’daki devalüasyon bizi de etkiledi. İnşâAllah en kısa zamanda bu durumun etkisi biter ve piyasa olağan konuma kavuşur.”

Bu fuarda hangi ürünleri ön plana çıkardınız?

“Normalde kürk, zik ve av hayvanlarından dünya iklimlerine uygun bir şekilde mal üretimi yapıyoruz. Sürekli yeni ürün imal etme çabasında olan firmamız daimi olarak 2 ayda bir koleksiyon hazırlamaktayız. Bu katıldığımız Child and Junior Fashion fuarında da çocuk ceket ve kaban ürünlerimizi sergiledik. Ürünlerimiz iddialı.”

Bebe giyim sektöründe trendler konusunda bilgi verir misiniz?

“Bizim ürünlerimiz daha fazla okul çağındaki çocuklara hitap ediyor. Bana göre kız çocuğu anneye erkek babaya benzemeye çalışıyor. Trendler konusunda daha fazla sözüm yoktur.”

Bundan başka yurt içi veya yurt dışı hangi fuarlara katılıyorsunuz?

“Rusya’daki bu fuardan başka Çin ve Kazakistan’da ürün gamımıza uygun çok büyük fuarlara katılıyoruz. Fuarlara katılmaya önem veriyoruz. Büyümek ve ihracat yapmak için fuarların çok faydası var.”

Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri sektörünün hem ihracat hem de yurt içi pazarlar konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

“Üretim tüketimden daha fazla olduğu için bir doymuşluk var. Bana göre verilen emek tam olarak karşılığını bulamıyor. Sürekli olarak yeni ürünlerle müşterilerinizi şaşırtamazsanız; küçülmek veya kapatmak kaçınılmaz son. Bu düşünceyle hareket eden firmamız sürekli yeni ürünlerle sektördeki etkisini artırmaya devam ediyor.”

Sürdürülebilir giyim, tekstil sektöründe önem kazandı. Bunun bebe çocuk giyim sektörüne yansımaları nasıl oldu? Firmanızın bu konuda çalışmaları var mı?

“Firma olarak fuarlara katılmamızın öncelikli nedeni kalıcı olmak. Belirttiğiniz gibi sürdürülebilir giyim, tekstil sektöründe önem kazandı. Bunun bebe- çocuk giyim sektörüne değişik yansımaları da oldu. Biz de bu yönde yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz