Tebliğ; Kısıtlamaya tabi maddeler kısıtlama şartları ve kapsamdaki ürünler

  MADDENİN, MADDE GRUBUNUN VEYA KARIŞIMIN ADI KISITLAMA  ÜRÜNLER
1 AZORENKLENDİRİCİLERVE AZOBOYARLAR İnsan cildi veya ağız boşluğuyla doğrudan veya uzun süreli temas edebilen tekstil ve deri ürünler, bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle ayrılan, ek-2’de yer alan aromatik aminlerin bir veya daha fazlası tespit edilebilen nihai ürünlerde veya bunların boyalı kısımlarında 30 mg/kg’ın(ağırlıkça %0,003) üzerinde azoboyar içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

 

 

 

 

 

Tekstil veya deri oyuncaklar ile tekstil veya deri kıyafet içeren oyuncaklar

Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

Giyim eşyaları, yatak takımları, havlu,  şapka, uyku tulumları, çocuk bezi ve diğer hijyenik kağıt ürünler

Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, boyna takılan para çantası

Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş

Sandalye örtüsü, mobilyaların tekstil ve deri içeren bölümleri

2  FİTALATLAR

(a) Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

CAS No: 117-81-7

(b) Dibütil fitalat (DBP)

CAS No: 84-74-2

(c) Benzil butyl fitalat (BBP)

CAS No: 85-68-7

 

Plastik materyali içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda sayılan fitalatları içeren ürünler piyasaya arz edilemez. Çocuk kullanım ve bakım ürünleri

Oyuncaklar

Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

Ayakkabılar

(ç) Di-‘izononil’ fitalat (DINP)CAS No: 28553-12-0 ve 68515-48-0

(d) di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

CAS No: 26761-40-0 ve 68515-49-1

(e) di-n-oktil fitalat (DNOP)

CAS No: 117-84-0

Plastik materyali içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda sayılan fitalatları içeren çocukların ağızlarına koyabilecekleri ürünler piyasaya arz edilemez.

 

 

 

 

Çocuk kullanım ve bakım ürünleri

Oyuncaklar

Oyuncak kapsamında değerlendirilecek kırtasiye ürünleri

 

3  ALEV GECİKTİRİCİLER

(a) Tris(aziridinil)

     Fosfinoksit (TEPA)

     CAS No: 545-55-1

(b) Polibromobifeniller      (PBB’ler)

    CAS No: 59536-65-1

(c) Tris(2,3dibromopropil) fosfat (TRIS)

  CAS No: 126-72-7

Ciltle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil ürünleri sayılan alev geciktiricileri içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

 

Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil ürünleri
4 KADMİYUMCAS No: 7440–43–9 ve bileşikleri

 

-Vinil klorür polimerleri veya kopolimerleri (PVC)

-Poliüretan (PUR)

-Renkli masterbeç üretimi haricinde kullanılan düşük yoğunluklu polietilen hariç olmak üzere düşük yoğunluklu polietilen

-Selüloz asetat (CA)

-Selüloz asetat bütirat (CAB)

-Epoksi reçine

-Melamin-formaldehid (MF) reçineleri

-Üre-formaldehid (UF) reçineleri

-Doymamış polyesterler (UP)

-Polietilen terefitalat (PET)

-Polietilen terefitalat (PBT)

-Saydam/genel amaçlı polistiren

-Akrilonitril metilmetakrilat (AMMA)

-Çapraz bağlı polietilen (VPE)

-Yüksek-etkili polistiren

-Polipropilen (PP)

 

Yukarıda sıralanan sentetik organik polimerlerden (Bundan sonra plastik malzeme olarak anılacaktır.) üretilen karışımlar ve ürünler, plastik malzemenin ağırlıkça %0,01’ine eşit veya yüksek konsantrasyonda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

 

Boyanmış ürünler, boyanmış kısımlarının ağırlıkça %0,1’e eşit veya yüksek konsantrasyonlarda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

Ambalaj malzemeleri

Okul ve büro malzemeleri

Mobilya, karoser ya da benzerleri için tasarlanmış bağlantı malzemeleri

Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler dahil)

Emprenye edilmiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine edilmiş tekstil kumaşları

Suni deri

 

 

 

 

 

 

Yanda sayılan ürünler, metal ağırlığının %0,01’ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda kadmiyum içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

 

Takı yapımında kullanılan metal boncuk veya diğer metal parçaları

 

Bilezik, kolye, yüzük, kulağa ve vücudun diğer kısımlarına delinerek takılan takılar, kol saati, saat kordonu, broş ve kol düğmeleri de dahil olmak üzere mücevherat veya imitasyon takı eşyaları ile saç aksesuarlarının metal parçaları

 

5  NİKEL 

CAS No: 7440–02–0

ve bileşikleri

-Takı eşyalarından nikel salınma oranının 0.2 mikrogram / cm²  /haftadan (göç sınırı) daha az olmaması halinde delinmiş kulaklara ve insan bedeninin başka delinmiş kısımlarına takılan tüm takı eşyaları,

-Eğer ürünlerin deriyle doğrudan ve uzun süreli temas eden kısımlarından nikel salınma oranı 0.5 μg/cm²/haftadan daha fazla ise yanda sayılan ürünler ve benzerleri,

 

-Eğer nikel dışındaki kaplama, ürünün normal bir biçimde kullanıldığı en az iki yıllık süre boyunca ciltle doğrudan ve uzun süreli temas halindeki kısımlardan nikel açığa çıkışının 0.5 μg/cm²/haftadan az olmasını sağlamıyorsa nikel dışındaki bir kaplamaya sahip yanda sayılan ve benzeri ürünler

piyasaya arz edilemez.

Küpe

Kolye, bilezik ve zincir, halhal, yüzük

Kol saati, saat kayışı ve sıkılaştırıcısı

Giysilerde kullanılmaları halinde perçin düğmesi, sıkılaştırıcı, perçin, fermuar ve metal damga

 

 

6 ORGANOSTANİK BİLEŞİKLER Tekstil ve deri ürünleri, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek tributiltin (TBT) ve trifeniltin (TPT) gibi üç grup bağlı organostanik bileşikler içermeleri halinde piyasaya arz edilemez.

Tekstil ve deri ürünleri; karışım, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek dibutiltin (DBT) bileşikleri içermeleri halinde halka satılmak üzere piyasaya arz edilemez.

Tekstil ve deri ürünleri

 

 

 

 

 

Sayılan ürünler; karışım, ürün ya da ürün parçalarında kalay içeriği ağırlıkça %0.1’den daha yüksek dioktiltin (DOT) bileşikleri içermeleri halinde halka satılmak üzere piyasaya arz edilemez.

 

Tene temas etmesi öngörülen tekstil ürünleriEldivenler

Tene temas etmesi öngörülen ayağa giyilen ürünler ya da ayağa giyilen ürünlerin parçaları

Çocuk kullanım ve bakım ürünleri

Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler

7 PERFLOROOKTAN SÜLFANATLAR 1 μg/m² ve daha yüksek konsantrasyonlarda perflorooktan sülfanat içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez. Tekstil ve diğer kaplanmış ürünler

 

8 NONİL FENOL VE NONİL FENOL ETOKSİLATLAR 

NONİL FENOL

CAS No: 25154-52-3

NONİLFENOL ETOKSİLATLAR

 

Aşağıdaki amaçlar için madde veya karışımın ağırlıkça %0,1’ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda nonil fenol ve nonil fenol etoksilat içermeleri halinde, sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.

 

–  Yıkama sıvılarının geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yok edildiği kontrollü kapalı kuru temizleme sistemleri ya da yıkama sıvılarının geri dönüştürüldüğü ya da tamamen yok edildiği özel işlemli temizleme sistemleri hariç olmak üzere endüstriyel veya kurumsal temizlik,

–   Ev temizliği,

 

–   Atık suya herhangi bir salınım yapılmaksızın işleme veya biyolojik atık su arıtması yapılmadan önce işlem suyundan organik kısmı tamamen ayırmak için ön işleme tabi tutulduğu özel işlemli sistemler (koyun derisinin yağının alınması) hariç olmak üzere tekstil ve deri işlemede,

 

–   Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde.

 

 

Deterjanlar

Tekstil ve deri ürünleri

Kağıt ürünler

 

 

 

9 Cıva Bileşikleri Ahşabın korunması amacıyla kullanılan madde veya karışımlar, cıva bileşikleri içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.

 

 

Ahşap Ürünler
10 Arsenik Bileşikleri Ahşabın korunmasında, arsenik bileşikleri içermeleri halinde sayılan ürünler piyasaya arz edilemez.

 

Ahşap Ürünler