Türkiye 2023-2025 Orta Vadeli Programını Açıkladı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan Türkiye’nin yeni 2023-2025 Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni OVP’yi değerlendirirken,programın Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’nın yanı sıra Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ışığında tam olarak tasarlandığını söyledi. “Programı hazırlarken GSYİH büyümesini, istihdam yaratmayı, yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyümeyi ön planda tutan Türkiye Ekonomi Modeli’ne odaklandık. Önümüzdeki üç yıl içinde ortalama yüzde 5,3 GSYİH büyümesi ve 2,7 milyon kişilik ek istihdam bekliyoruz.”

Yeni OVP, Türkiye’nin GSYİH’sının 2023’te yüzde 5, 2024 ve 2025’te ise yüzde 5,5 büyümesini bekliyor. Ayrıca, kişi başına düşen GSYİH’nın 10 bin ABD doları eşiğini aşarak 2023’te 10,071 ABD dolarına, 2024’te 10.931 ABD dolarına ve 2025’te 12.091 ABD Doları.

İşsizlik oranının kademeli olarak 2023’te yüzde 10,4’e, 2024’te yüzde 9,9’a ve 2025’te yüzde 9,6’ya düşmesi bekleniyor.

Türkiye’de bu yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 65 olması beklenirken, gelecek yıldan itibaren 2023’te yüzde 24,9’a, 2024’te yüzde 13,8’e ve son olarak da tek haneli enflasyona gerilemesi bekleniyor. 2025 yılına kadar yüzde 9,9.

Türkiye, 2025 yılı sonunda 305 milyar ABD doları ihracat hedefiyle önümüzdeki yıllarda da yeni ihracat rekorları kırmaya devam edecek.

Turizm gelirleri ise 2023’te 45 milyar ABD doları, 2024’te 55 milyar ABD doları ve 2025’te 62 milyar ABD doları olmak üzere yeni rekorlara revize edildi.

Yeni OVP ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar cari işlemler dengesi / GSYİH oranının ve merkezi yönetim bütçe açığının GSYİH’ya oranının sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,5’e gerilemesini öngörüyor.