Çorap İhracatında %14,2’lik Artış

Çorap sanayi, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önde gelen alt sektörlerinden biridir ve 2022 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den 639,4 milyon dolarlık çorap ihraç edilmiş, ihracat 2021 yılı aynı dönemine göre %14,2 oranında artmıştır.

2022 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’den en fazla çorap ihraç edilen ülkeler Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya olarak sıralanmaktadır.

İlk sırada yer alan Almanya’ya ihracat 2021 Ocak-Haziran dönemine kıyasla %27,3 oranında artarak 147,8 milyon dolar oldu. Bu değer ile Almanya’ya yapılan çorap ihracatının Türkiye toplam çorap ihracatı içindeki payı %23,1 olmuştur. Bu dönemde en fazla çorap ihraç edilen ilk yirmi ülkeden on altısına ihracat %1 ile %61,9 arasında değişen oranlarda artmış, en yüksek oranlı artış 23,3 milyon dolarlık ihracat değeri ile ABD’de yaşanmıştır. Belçika’ya ihracatta ise %35,6 oranında düşüş meydana geldi.