Türk Barter; ‘’Her müşteriye uygun proje ve çözüm üretme yeteneği’’

b87Barter sistemini diğer sistemlerden farklı kılan temel unsur, her müşteriye uygun proje ve çözüm üretme yeteneğidir diyen Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı M.Sırrı Şimşek; “ Türk Barter olarak, 2015’te 15 şubeye ulaşarak ve 50 kişilik broker kadrosu istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi 

Türk Barter, barter sisteminin Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmiş bir grup girişimci profesyonel iş adamı tarafından kurulmuştur. Böylelikle dünyada büyük bir hızla gelişen barter endüstrisi ülke ekonomisine yeni bir anlayış ile kazandırılmıştır. Kurum girişimcilerinin barter endüstrisi hakkındaki birikimleri, kurum liderlerinin Uluslararası Barter Birliği’ndeki saygınlığı, Türk Barter’ın ulusal ve küresel rolünün önemini göz önüne sermektedir. Girişimcileri ve çalışanlarının aynı çatı altında bütünleştiği aile yapısı, teknolojik altyapı desteği ve çağdaş yönetim sistemiyle Türk Barter’ın bugünkü güçlü yapısını oluşturmaktadır. Müşterilerine süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Türk Barter, ticari işlemlerde paradan barter’a giden süreci ulusal ve küresel boyutlara taşımayı başarmış durumda. Türk Barter’ın amacı, ticaret yaşamında parayı tamamen ortadan kaldırmak değil, para olmadan da ticaret yapılabileceği bilincini yaygınlaştırmaktır. Alternatif Ticaret ve Finansal model olan Barter sistemi bugün Türkiye iş dünyasına Türk Barter tarafından kazandırılmış önemli bir sektördür. Dünyanın belki de en eski ama günümüzde en farklı ticaret sistemi olan Barter, işletmelerin öz kaynakları ile finanse olmalarını sağlayan ve bunu düzenli bir ticarete dönüştüren düzenleyici bir sistem olduğunu söyleyen 1994 yılından beri sektörün Türkiye’deki kurucusu ve öncüsü olan Türk Barter’ın Yönetim Kurulu Başkanı M.Sırrı Şimşek’ten Barter sistemi hakkında bilgiler aldık.

Barter sistemi nedir?

“Barter, dünyanın belki de en eski ama günümüzde en farklı ticaret sistemidir. Barter, işletmelerin öz kaynakları ile finanse olmalarını sağlayan ve bunu düzenli bir ticarete dönüştüren düzenleyici bir sistemdir. Günümüz koşulları ve değişen ticari yapı içinde bu sistemin önemli bir konumu vardır. Barter ticaret sistemi, şirketlerin ihtiyaçlarını kendileri için en uygun ödeme enstrümanıyla yani üretilen mal ve hizmetleriyle karşılama imkânı sunmaktadır. Bu ticaretteki en önemli unsur Barter aracı kurumudur. Alıcı ve satıcı arasında hassas dengelerin kurulması, piyasanın ihtiyaç duyduğu güvenin oluşturulması ve uluslararası Barter anlaşmaları ile üye firmalara yeni açılımların sağlanması Barter şirketlerinin en önemli görev ve amacıdır.”

Barter sistemi nasıl işler?

“Barter, sadece sisteme üye olan firmaların birbirleriyle alışveriş yapabildikleri bir ortak pazarda, satın alınan mal veya hizmet bedelinin, üretilen mal veya hizmetle ödendiği bir finans sistemidir.

– Sistem, üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasına göre çalışır. Sistem, talepleri sunabilecek ilgili firmaları Barter ortak pazarına birlikte çalışmaya davet ederek büyür. Barter sistemini diğer sistemlerden farklı kılan temel unsur, Her müşteriye uygun proje ve çözüm üretme yeteneğidir. Barter sistemi, kendisine katılacak kuruluşa, sistemin ‘neden’ kullanılması gerektiği bilgisini, ’nasıl’ kullanılması gerektiği bilgisi ile birlikte vererek kendisini diğer finansal sistemlerden daha ayrıcalıklı kılar.

Kaç şube açıp ne kadar personel almayı planlıyorsunuz?

“2015’te ki hedefimiz 15 şubeye ulaşarak ve 50 kişilik broker kadrosu istihdam etmeyi planlıyoruz.”

Yurtdışında büyüme planlarınız var mı?

Hangi pazarlarda büyüme potansiyeli var? “Faizsiz finans modelini uygulan Türk Barter, alternatif İslami finans olarak tüm İslam ülkelerinde uygulanacak tarzda yapılandırmayı hedefliyoruz. Dünya Barter Birliğinin Türkiye’de ki tek temsilcisi ve Avrupa’nın en büyük oyuncusu olan Türk Barter, uluslararası anlaşmalarla hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor.”

2015 yılında sektörünüze ilişkin beklentileriniz?

“2015 yılında hükümete sunduğumuz barter özel kanunu ve uluslararası barter işlemleri kanunun yürürlüğe girmesini, sektör kurallarının belirginleşmesini buna bağlı olarak sektörde faaliyette bulunacak, güçlü rekabet edebilecek şirketlerin olmasını bekliyoruz.”

Bireysel yatırımcılara yatırım tavsiyeleriniz neler, en cazip yatırım hangisi?

“Ülkemizde hala gayrimenkul yatırımları diğer yatırımlara nazaran daha sağlam, kalıcı ve risksizdir.”

Türk Barter’ın sektörüne yönelik yaptığı çalışmalar nelerdir?

“Türk Barter Genel Merkez ve Şube ofislerinde hafta içi her gün ücretsiz Barter seminerleri düzenleyerek Barter sistemini kullanmak isteyen firmalara üyelik öncesi detaylı eğitim veriyor. Alternatif Ticaret ve Finans sistemi, Türkiye kurucusu ve lideri Türk Barter, hedef firmaların mevcut ticaret hacimlerinin genişletmesi ve yeni ticari ortaklar kazanması kapsamında Barter bilincinin doğru algılanması, doğru işlemler yapılması için uzman kadrosu ile seminerlerine devam ediyor.”

Ülkemizde barter sisteminin bugün ve gelecekte ki yapısından bahseder misiniz?

“Barter’la ilgili olarak rakamsal veriler elde edilebilmesi için Türk Barter gibi tüm kurumsal şirketlerin IRTA (Dünya Barter Birliği) bağlı olarak ciroları hakkında bilgileri açıklamaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde tüm sektörlerle yapılan işlemlerle ilgili olarak rakamsal verilere ulaşılabilir. Gelecekte barter sisteminin mevzuatı oluşacak ve kanunlar çerçevesinde yürütülerek yaygınlığı çok daha fazla olacaktır.”

“BARTER SIKI DENETLENMESİ GEREKEN BİR SEKTÖRDÜR”

Barter sisteminin hukuksal ve ticari enstrümanlarının tamamı ülkemizde var mıdır?

“Hukuki alt yapıyla ilgili mevzuat gereklidir. Bu anlamda Türk Barter olarak ilgili bakanlıklar ve hazine müsteşarlığı nezdinde özel barter kanunuyla ilgili tekliflerimizi sunmuş bulunmaktayız. Bu düzenlemelerde reel sektörlerle karşılıklı yapılmadığı için bu sefer mevzuatla ilgili problemler başlıyor ve çok zamanlar kaybediliyor. Barter sisteminde de bunu önceden düşündüğümüz için aslında faaliyetlerimizle birlikte biz mevzuat çalışmalarını da yapmış olduk. Türkiye’de de şu anda yine barter ile ilgili yasal alt mevzuatla ilgili problem olduğunda bu işin nasıl yapılacağı, kimler tarafından uygulanacağı incelendiği zaman tamamen finansal bir yapı içerisinde ilerlediğimizi hepimiz biliyoruz. Bu anlamda barter sıkı denetlenmesi gereken bir sektördür.”

Stokları barterla nasıl eritebiliriz?

“Barter sistemi firmaların (ya da devlet) nakit para karşılığında satabildiği değerlerle ilgilenmez. Barter şirketinin ilgi alanı atıl kapasite üzerinedir. Yani şirketlerin stoklarında bulunan, girişimlerine karşın satamadığı mal ve hizmetlerle ilgileniyoruz. Bu durumda sisteme üye şirketler ellerindeki atl kapasiteyi sisteme sunuyor, bu atıl kapasitenin meydana getirdiği maddi değer karşılığında da sistemde bulunan on binlerce üründen ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti nakit para ödemeksizin alabiliyor.”

Türk Barter sistemine dâhil olan üyeleriniz hangi avantajlardan yararlanmaktadırlar? NAKDİNİZ KASANIZDA KALIR

Bir barter üyesi sisteme dahil olurken bir talebin karşılanması dikkate alınmıştır. Türk Barter’ın proje yaklaşımlı hizmeti ile satış ve alış yapacak olan üye barter işlemlerinde birkaç adım ilerisine hazırlıklıdır. Satın alma süreci başladığında nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürün alacağına karşılık satın alabilir. Bu süreçlerin ilk adımı olan satış ayağında ise üyenin sattığı ürün kendisinden çok satın alan için daha çok önemli ise yürütülen barter satış ve alış faaliyetleri nakdin tasarrufunu tam olarak sağlamaktadır.

PAZARINIZI GENİŞLETİRb88

Barter sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter ortak pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter ortak pazarımız ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkânı bulunmaktadır.”

SATIN ALMA KOLAYLIĞI SAĞLAR

Barter sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında barter ortak pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti barter ile alım yapabilir.

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAR

Üzün süreler ile barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir.

YENİ İŞBİRLİKLERİ SUNAR

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar birbirleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdü- ren bir firma barter sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını artırabilmektedir.

ATIL KAPASİTENİZİ İŞLETİR

Türk Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan barterı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak % 5 ile 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

SATIŞLARINIZI ARTIRIR

Atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların barter sistemini ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.

Üyeleriniz için düzenlediğiniz sosyal etkinlikler var mı?

“Barter Club, Türk Barter’ın sosyal etkinlik faaliyetlerini üstlenmiş bir oluşumdur. Gerek üyeler ile etkileşim ve diyalogların sağlıklı işlemesi, gerekse üye adaylarını bilinçlendirme faaliyetlerini üstlenmiştir. Gün geçtikçe faaliyet alanlarını genişleten ve özellikle seminer organizasyonları ile büyük kitlelere ulaşarak Barter sisteminin yaygınlaşmasına katkı sağlayan Barter Club, Barter faaliyetlerinde bulunan firmalara ayrıcalıklar sağlanmasında da etkin rol üstlenmiştir.”