Müşteri Odaklı Ticari İnovasyon ve Hizmet Geliştirme

Anne Bebek Sektöründe Müşteri Odaklı Ticari İnovasyon ve Hizmet Geliştirme

Yeni fikirlerin, ürünlerin ya da hizmetlerin oluşturulmasını veya var olan ürün ve hizmetlerin geliştirilerek daha verimli ve işlevsel hale getirilmesi

Anne Bebek Sektöründe Müşteri Odaklı Ticari İnovasyon ve Hizmet Geliştirme konusunda ilk ele alınacak kavram inovasyon. İnovasyon kavramı, çoğu zaman ürün geliştirme kavramıyla birlikte ya da onun yerine kullanılır. Temelde yeni fikirlerin, ürünlerin ya da hizmetlerin yaratılmasını veya var olan ürün ve hizmetlerin geliştirilerek daha verimli ve işlevsel hale getirilmesini ifade eden bu sözcük, günümüz iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle yeni bir girişime adım atarken inovatif yaklaşımların belirlenmesi, başarıya giden yolun temel taşlarından biridir. Yaratıcılık, risk, değişim, rekabet avantajı ve sürdürülebilirlik inovasyonun beş temel özelliğidir.

Önemine binaen, İnovasyon ve Ürün Geliştirme son yıllarda tüm şirketlerin ilk gündem maddesi haline geldi. Stratejik açıdan önemi herkes tarafından kabul edilmekle birlikte birçok şirket yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde başarılı sonuçlar alamıyor.

Müşteri Odaklı İnovasyon ve Ürün Geliştirme programı, şirket çalışanlarının pazar ve ürünlerini müşteri gözüyle değerlendirmek ve ürün geliştirmenin her aşamasında bu olguyu hayata geçirmek için yapılması gerekenleri tanımlar.

Beklentiyi karşılayacak ürün

Firma yararına, müşteri odaklı olma sürecinde müşteri hakkında yapılan tüm pazar araştırmaları hem bugünün hem gelecekteki eğilimleri anlamak için yapılmalıdır.  Toplanan veriler ürün geliştirme, satış, satış sonrası ve üretim faaliyetlerine yön vermelidir.  Beklentiyi karşılayacak ürün ve üretim teknolojileri dikkatlice seçilmelidir.

Müşteriler verdikleri paranın yalnızca karşılığını almakla yetinmeyip kendileri açısından en fazla faydayı getiren seçimi yapmaktan hoşlanırlar.  Dolayısıyla sunulan değer rakiplerinizden farklı ve fazla ise müşterilerinizin ilgisini çekebileceğinizi unutmayınız.

Ürün ve hizmet bakımında “faydalı” manada farklı olması kurumun piyasa koşullarından daha fazla menfaat sağlamasını getirir.  Bunu için piyasa ihtiyaçları ile rakiplerin düzenli olarak izlenmesi gerekir.  Sonrasında da istenilen performansı yakalayacak iç çevre koşullarının sağlanması gerekir.

Kurum kültürünün uygun olması

Müşterilerin sürekli olarak daha fazla istediği ve istediğini aldığı bir ortamda durağan bir yapını sürekliliği düşünülemez.  Dolayısıyla, sürekli gelişim ve yaratıcılığın ön plana çıktığı bir şirket kültürünü sağlamak uzun vade de kaçınılmazdır.  Yaratıcılık ya da inovasyon olarak tanımlanan “ruh” haline ulaşmak için kurum kültürünün uygun olması ve gerekli ortamın sağlanmış olması gerekir.

Her zaman işin odağında müşteri beklentisi olmalı

İnovasyon, bilineni zorlayan, iş sahiplerinin uzun vadeli şirket vizyonlarına götüren, pazarda farklılaştırmayı gerçekleştiren en önemli unsurdur.

Tasarımdan satışa üretimden teslimata uzanan tüm süreçlerin uyumluluğunun denetimi, gerekli pazarlama satış tasarım ve üretim sistemlerinin uygulanmasını, etkin tasarım gözden geçirme ve bilgi tabanı (know-how) yönetimi ve etkin bir inovasyon sistematiğinin devreye alınmasını konusunda katkıda bulunabiliriz. Sunulan değerden pazardaki konumlandırmaya, kullanılacak satış kanallarından girilecek pazarlara ve uygulanacak iletişim stratejisine kadar işin odağında müşteri beklentisi olmalıdır.

Müşteri Odaklı Ürün Geliştirme Yaklaşımları

Yeni bir ürün yaratırken ya da ürünü geliştirirken benimsenebilecek çok farklı yaklaşımlar vardır. Doğru yaklaşımların belirlenmesi, ürün veya hizmetin müşteri tarafından daha kolay benimsenmesini sağlamaktadır. Hizmet ve ürün geliştirme esnasında müşteri odaklı yaklaşımların benimsenmesi, girişime inovatif bir perspektif kazandırır. Ürün veya hizmetlerin müşteri odaklı geliştirilmesi demek, müşterilerin de gelişim sürecine dahil olmaları şeklinde açıklanabilir. Müşterinin ilgili ürün ile kendini özdeşleştirmesi ve markanın, kendisine değer verdiğini hissetmesi, o ürünün daha kolay tutunmasını sağlar. Bu yüzden de her zaman müşterinin merkeze alınması ve bu doğrultuda adım atılması önerilir.

Prototipleme ve Test Etme Aşamaları

Yeni bir ürün geliştirirken, erken aşamalarda örnek bir modelin üretilmesi prototipleme olarak tanımlanır. Prototipler farklı amaçlarla hazırlanabilir ve girişime çeşitli avantajlar sağlarlar. Bu avantajlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İşlevsellik Testi: Üretilecek olan ürünün işlevlerinin ilk aşamalarda denenmesi ve varsa hataların düzeltilmesi adına prototipler önemli bir rol oynar. İşlevselliğin yanı sıra, estetik açıdan da değerlendirme olanağı sunar.

İletişim ve Tanıtım: Prototipler, ürünün yatırımcılara ve müşterilere daha iyi anlatılabilmesine de yardımcı olur. Sunumlar ya da tanıtım dosyaları üzerinden ürüne dair bilgilendirme yapmak, belirli ölçüde fikir sağlayabilir. Ancak prototipler, daha ikna edicidir. Bu yönleriyle prototiplerin bir iletişim ve pazarlama aracı olduğu söylenebilir.

Geliştirme Potansiyelleri: Ürün prototipi olmadan eksiklikleri tespit edebilmek ya da ürünü daha işlevsel kılabilecek geliştirmeleri görebilmek çoğu zaman mümkün değildir. Bir prototip üzerinde düşünmek, çoğu zaman daha yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlar.

Geri Bildirimleri Değerlendirme ve İyileştirme

Ürün geliştirme çoğu zaman ürün için son aşama değildir. Ürünün piyasaya sürülmesinde sonra, çeşitli iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Müşteri/kullanıcı geri bildirimleri, iyileştirme sürecinde yol göstericidir. Ürünü kullanan bireylerden gelecek geri bildirimleri dikkate almak ve ortak şikayetler ya da talepler doğrultusunda ürünü iyileştirmek, tutunma potansiyelini daha da artırır. Müşteri geri bildirimlerini iyi alabilmek için de güçlü bir iletişim stratejisi oluşturmak ve müşterilerle etkileşim kurulabilecek ortamlar yaratılması gerekir. Sosyal medya ya da kullanıcı memnuniyet anketleri, müşterilerin geri dönüşlerini alabilmek için en iyi seçeneklerdir. Ayrıca müşteri geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirmelerin yapılması, müşterilerin kendilerini daha değerli hissettirir. Bu da orta ve uzun vadede marka sadakatinin oluşmasını destekler.

Yolun başında olan girişimler, inovasyon ve ürün geliştirme noktasında bir dizi zorluk yaşayabilir. Profesyonel bir destek almak, bu zorlukların aşılmasına yardımcı olur. İstanbul Ticaret Odası tarafından bir vakıf olarak hayata geçirilen BTM tarafından yeni girişimlere sağlanan ücretsiz olanaklardan yararlanarak, inovasyon süreçleri optimize edilebilir.

#inovasyon #müşteri #Ticariİnovasyon #HizmetGeliştirme #BTM #PrototiplemeveTestEtmeAşamaları