TÜZDER ‘den ‘’Üstünlerin Desteklenmesi Projesi’’

679935_450452861681584_1677763299_oİstanbul Kalkına Ajansının katkılarıyla TÜZDER tarafından yürütülen ‘’Üstünlerin Desteklenmesi Projesi’’ ile 670 üstün zekalı ve özel yetenekli öğrenci için İstanbul Avrupa yakasında 19 farklı ilçede eğitim atölyeleri açılıyor. 

Türkiye’de İlk : ‘’Üstünlerin Desteklenmesi Projesi”

TÜZDER (Tüm Üstün Zekalılar Derneği) ve İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) katkılarıyla yürütülen ‘’Üstünlerin Desteklemesi Projesi’’ amacı İstanbul’un Avrupa Yakasında yer alan ve Sosyo-ekonomik bakımından dezavantajlı olan pilot ilçelerde tespit edilen üstün zekalı çocukların eğitimi; bu çocukların ailesi ve öğretmenlerinin konuya yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması ve gerekli alt yapı (atölye) hizmetlerinin oluşturularak toplumsal hayata aktif katkı sağlayan bireyler olmalarını sağlamaktır. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bu projede üstün zekalı çocukların keşfi, eğitimi ve gelişimi için yoğun çaba harcayan TÜZDER, geleceğin yolunu aydınlatmak için çalışıyor.

Proje Çok Ortaklı

Projede Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı ortak olarak yer alırken Yıldız Teknik Üniversitesi iştirakçi olarak katkı sağlıyor.

Farklı Konularda Atölye Çalışmaları Hayata Geçiriliyor

Proje kapsamında 670 üstün zekalı çocuğun eğitileceğini belirten Üstün Zekalılar Uzmanı ve proje koordinatörü Ömer Faruk ŞEKEROĞLU, İstanbul’da pilot bölge olarak belirlenen 19 ilçede kurulacak atölyelerde eğitim-öğretim müfredatına ek olarak bir çok alanda verilmesi planlanan eğitimlerle üstün zekalı çocukların başarılı olmalarının önünün açılacağını dile getirdi.

Akıl ve Zeka Oyunları – Sıra Dışı Düşünme Becerileri – Eğlenceli Bilim – Mekanik ve Robot -Yazarlık ve Sosyal Medya – Astronomi ve Uzay Bilimleri – Liderlik gibi konularda haftada bir kez birer saat eğitim alacak olan çocuklar, topluma faydalı bireyler olarak yetişeceklerdir. Uzmanlar tarafından eğitsel değerlendirmesi yapılmış çocuklar, proje kurulu tarafından, aile ve çocuğun tercihleri ile başvuru yoğunluğuna göre bir veya daha fazla atölyede uzmanların yönetiminde eğitime katılabilecektir.

Öğrenci –Öğretmen ve Aile Aynı Anda Eğitilecek

‘’Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu projede başarının ortağı olmaları için, sadece çocukların tespit edilmesinin yeterli olmayacağını” belirten Proje koordinatörü Ömer Faruk ŞEKEROĞLU,üstün zekâlı çocukların öğretmenlerinin tespit edilmesi ve bu öğretmenlerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin de proje kapsamında olduğunu belirtti.

Projeye dahil olacak 6-12 yaş grubu çocuklar, Liderlik Tarzları – Başarı Stratejileri – Girişimcilik – Çatışma Yönetimi – Stres Yönetimi – Zaman Yönetimi – Zorluklarla Etkin Mücadele Etme – İletişim -Beden Dilini Etkin Kullanma – Hedef Belirleme – Özgüven Geliştirme – Duygusal Gerilimle Baş Edebilme Teknikleri – Düşünme Becerilerini Geliştirme Teknikleri – Karar Verme Teknikleri – İkna Etme Teknikleri – Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri – Problem Çözme Teknikleri – Konsantrasyon Teknikleri – Protokol ve Nezaket Kuralları – Empati – Güven – Takım Çalışması başlıklarında gerekli bilgi ve donanıma kavuşacaktır.

Eğitimde, toplumsal fayda sağlama noktasında öncü olan bu projeye katılım için öncelikle çocukların zeka ve kabiliyet  test çalışmaları yapılmaktadır. Değerlendirme başvuruları için www.ustunlerindesteklenmesi.com adresinden “Atölye Başvuru Formu”nun doldurulması gerekmektedir.

TÜZDER üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireylerin tespiti ve okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretim sonuna kadar aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasını amaçlar. Alanında uzman gönüllü destekçileriyle, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin, milli ve kültürel değerler ışığında vatanına, milletine, ailesine ve kendisine faydalı şekilde yetiştirilmesini hedeflemektedir.