Ticarette Stratejik Ortak: ABD

ABD, Türkiye’nin ihracatında ikinci sırada yer alıyor

90’lı yılların başında “zenginleştirilmiş ortaklık” kavramı çerçevesinde ele alınmaya başlanan Türk-ABD ilişkileri son yıllarda “stratejik ortaklık” olarak geliştirilmiştir

ABD, 324 milyon nüfusu ve 17 trilyon doları aşan GSYİH’si ile dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı olma özelliğinin dışında, dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır. ABD ekonomisi, dünya ekonomisini birebir etkileme gücüne sahip olması nedeniyle de dünyada önemli ve belirleyici bir ekonomidir


Türkiye ABD arasındaki ticari ilişkiler özellikle yılın ikinci yarısında ihracatta görülen pozitif ayrışmayla ticaret hacminin yılsonunda yüzde 29 artış göstermiş ve ticaret hacmi 28 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaşmıştır.  Resmi rakamlara bakıldığında 2021 yılında ABD’ye gerçekleştirilen ihracat geçen yıla göre yüzde 45 artış göstererek 15 milyar dolara, ABD’den gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 14 artışla 13 milyar dolara ulaştı.

İhracatta meydana gelen bu kayda değer yükselişle birlikte ABD, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Birleşik Krallık’ı geride bırakarak Almanya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye –  ABD arasındaki ikili ticaret hacmi 2021’de rekor kırarak 28 milyar dolar düzeyine ulaştı. Türkiye’deki 2. en büyük yatırımcı ve 4. en büyük ticari partneri olan ABD, Türkiye’nin de en hızlı büyüdüğü ihraç pazarları arasında yer aldı.

Uluslararası ticaret açısından bakıldığında, ABD özellikle sermaye ve teknoloji yoğun mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup, başlıca ihraç kalemleri de bu mallardan oluşmaktadır. İhracatında öne çıkan sektörler arasında; makine, elektrikli cihazlar, mineral yakıtlar, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi, tıbbi cihazlar, değerli taşlar ve mücevherat, plastik sanayi yer almaktadır.

Dünya markalarının cazibe merkezi: Türkiye

Türkiye –ABD arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek adına kurulan AmCham (Amerikan Şirketler Derneği) Türkiye’de faaliyet gösteren ABD şirketlerinden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşudur. 2004 yılında Türkiye’de kurulan dernek ABD ve Türkiye arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

AmCham, Türkiye’deki iş ortamının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı hedeflemektedir. Türkiye’de toplam 50 milyar dolar üzerinde yatırımı olan ve 100 bine yakın istihdam yaratan 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil eden AmCham, Türkiye’deki iş ortamının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye, stratejik konumu, genç nüfusu ve çok yönlü yönetim tecrübesi ile dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korumaktadır. Özellikle salgın döneminde tedarik zincirinde sürekliliğini koruyan Türkiye, cazibesini daha da arttığı gözlemlenmektedir.