Tekstilin cazibe merkezi ”Türkiye”

Bulunduğu coğrafi konum itibari ile ticaret yolları üzerinde yer alan Türkiye, önemli pazarlara ulaşmada önemli bir köprü konumundadır

Yüzölçümü açısından dünyanın 37. ülkesi olan Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir kara parçasıdır. Eski çağın başlıca uygarlık alanları olan Akdeniz dünyası, Balkanlar, Ortadoğu ve Uzakdoğu göç ve ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Türkiye coğrafyası pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Bulunduğu konum itibari ile ticaretin merkezi haline gelen Türkiye, 82 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisidir.

Türkiye Cumhuriyeti, serbest piyasa ekonomisi ve dış pazarlara açılma yolunda özellikle 1980’li yıllardan itibaren gerçekleştirdiği atılımlar neticesinde, bugün, başta bölgesi ve Avrupa olmak üzere, dünya pazarlarında kayda değer bir yer edinmiştir.

Teknolojik gelişmelerin artması ile üretim kapasitelerinde yaşanan yükseliş ülkeyi, diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha cazip hale getiriyor.

Birçok sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektöründe de önemli bir pazara sahip olan Türkiye, 1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla büyümeye başladı.

Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, imalat sanayi ve üretimdeki payı, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, gayri safi yurt içi hasıla, istihdam, ihracat,  yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından tekstil ve hazır giyim Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir.

Dünyanın 5, AB’nin ise en büyük 3’üncü hazır giyim tedarikçisi olan Türkiye, geçen yıl Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatı 100 milyon dolardan fazla artırdı. Bölgeye yaptığı ihracatı 2019’a göre yüzde 7,4, 2020’ye göre ise yüzde 14 yükselten Türkiye, 10,5 milyar Euro’luk ihracata imza attı.

Türk hazır giyim sektörü; Dünyanın 4. denim konfeksiyon ihracatçısı olurken, Dünyanın 2. çorap ihracatçısı, Avrupa’nın 3. hazır giyim ihracatçısı ve dünyanın 6. Hazır giyim ihracatçısı oldu.

Türkiye pazarını cazip hale getiren özelliklerin başında hızlı moda anlayışı ile yeni, sürdürülebilir ve yenilenebilir ürünlerin tasarımlarını yapmak, güçlenen ve sayıları hızla artan markaların kendini tanıtma arzusu, güçlenen perakende sektörü gelmektedir.

Güçlü ‘made in Türkiye’ algısı ile büyük organizasyon becerisine sahip olan Türkiye, yüksek kaliteye sahip ürün çeşitleri ile ihracatçıların ilgi odağı oldu. Ürünlerde kullanılan materyallerin kaliteli oluşu, zamanında teslimat anlayışı ile diğer ülkelerin dikkatini çeken Türkiye, hazır giyim sektöründe de gözde pazarlardan biri olmaktadır.

Bulunduğu coğrafi konum itibari ile ticaret yolları üzerinde yer alan Türkiye, önemli pazarlara ulaşmada önemli bir köprü konumundadır.

Dünyada hem ticaret hem de iş yapma şekillerinin değiştiği salgın döneminde Türkiye, üretim çeşitliliği, coğrafi avantajları, yetişmiş insan gücü, güçlü ve tecrübeli iş çevreleri, altyapı yatırımları ve kamu teşvik enstrümanları ile yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortak, küresel tedarik zincirlerinde de güvenli bir liman olma özelliğini korumaya devam etmiş, güvenilir ve kaliteli bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.