T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bebek ve çocuk ürünleri mevzuatındaki yenilikler neler?

Bakanlık tarafında bebek çocuk gereçleri sektörünü ilgilendiren önemli mevzuatlar yayınlanıyor. Bebek bakım ürünlerinden tekstile ve araç gerece kadar uyulması gereken kriterleri araştırdık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine dayanan bilgiler ışığında uyulması gereken kriterleri haberimizde aktarıyoruz.

Mevzuata uygun olması için çocuk bakım ürünlerinde uyulması gereken belli başlı kriterler var. Buna göre üründe güvenli ve doğru kullanımla ilgili talimatların mutlaka bulunması gerekiyor. Erişim alanı içinde çocuğun parmağının ya da herhangi bir uvzunun sıkışabileceği hiçbir açıklık, çıkıntı, delik ve cıvata vb. tehlikeli durumlar bulunmamalıdır. Metal malzemelerde ise korozyona karşı dayanıklılık ya da korozyona karşı korunmuş olması şartı aranmaktadır. Ahşap ve bitki orijinli malzemelerde böcek tahribatı ya da çürük olmamalıdır. Bunun yanında bazı araç gereç ve mobilya ürünlerinde de dikkat edilen hususlar var. Yürüteçler, çocuk arabaları, çocuk karyolaları ve beşiklerde kilitleme mekanizması ile ayarlama mekanizması olması gerekiyor. Kenarlar ve çıkıntılar yaralanma riski oluşturmamalıdır. Kordonlar, ipler ve bağ olarak kullanılan diğer parçalarda boğulma riskine karşı önlem alınmalıdır. Hareketli olan parçalarda yaralanma gibi olaylar göz önünde bulundurularak ve bu risk en aza indirilerek üretim gerçekleştirilmelidir. Çocuk bakım ürünlerinin parçalarının ve ya ayrılabilir parçalarının emme ya da nefesle
çekilmesini önleyecek boyutlarda olması şarttır. Çocuk ürünlerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin boğulma riski taşımaması gerekir. Çocuk bakım ürünlerinin alev, kıvılcım ve ateş çıkarabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kalındığında kolayca yanmayan, tutuştuğunda yavaş yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapılmış olmalıdır. Çocuk bakımında kullanılan kimyasal maddelerin çözünebilir toksik ekstratları bir günde aşağıda yer alan tablodaki düzeyleri geçememelidir.

Çocuk giysileri bebeklerin sağlığı ve güvenliği düşünülerek üretilmeli

tablo1

Çocuk giysilerinin üretim aşamasında da bir takım hususlara dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda bakanlık denetimlerde bazı kriterleri özellikle dikkat ediyor. Çocukların sağlık ve güvenliği sebebiyle yapılan denetimlerde, çocuk giysilerinde yer alan kordon ve büzme iplerinin boğulma ve yaralanma oluşmayacak şekilde üretilmesine dikkat ediliyor. Diğer bir önem arz eden konu ise, giysilerin yanma olaylarına karşı güvenli olması. Bunun içinde çocuk giysilerinin kolay alev almaması şartı aranıyor.

tablolar

Piyasaya nihai ürün olarak arz edilen aşağıdaki tebliğ ise; Çocuklar için yüksek sandalyeler, iki tekerlekli yüksek çocuk bisikletleri, çocuk karyolaları, elle kullanılan ve elektrik ile çalışan diş fırçaları, çakmaklar, bebek ve küçük çocuklar için kullanılan emzikler, içme donanımları, dış mekan mobilyaları, iç güneşlikler, yüzmeye yardımcı donanımlar, şehir ve yürüyüş, genç, yetişkin dağ ve yarış bisikletlerini kapsıyor.

“Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ”

– Bu tebliğ tüketici ürünlerinde bulunan azo boyar, fitalat ve alev geciktirici tehlikeli kimyasalların zararlarından tüketicileri korumaya yöneliktir.

– 2 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(3 kimyasal madde)

– Tebliğ AB REACH tüzüğüne dayanmaktadır.

– Alev geciktiriciler

– Azo Boyar

-Fitalatlar

– 14 Ocak 2015’te 7 yeni tehlikeli kimyasal madde eklenerek, kısıtlanan tehlikeli kimyasal madde sayısı 10’a çıkmıştır.

– Saat, deterjan, takı, çocuk bezi gibi ürünler de tebliğ kapsamına alınmıştır. 03.05.2016 tarihli değişiklik; Avrupa Birliği’nde de satışı yasak olan; özellikle çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterleri, oyuncaklar, tabancalar, saatler, telefonlar, müzik aletleri, araçlar, hayvanlar gibi nesnelere benzeyebilen veya eğlendirici özellikleri olabilen “olduklarından farklı görünen çakmakların” mahiyetleri itibarıyla ciddi risk oluşturduğu tespit edildiğinden 03.05.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmıştır. Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan Tekstil ve Ayakkabıların etiket denetimi yetkisi ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na devredilmiştir. AB mevzuatına tam uyumlu olarak mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

 

sontablo

 

#TCGümrük #TicaretBakanlığı #bebekveçocukürünleri #bebek #çocuk #ürün #yenilikler