Özel Sektör Pamuk Danışma Paneli, Konsey’e Dönüştü

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC), Özel Sektör Danışma Paneli (PSAP) yerine, pamuk tedarik zincirindeki tüm sektörleri kapsayan uluslararası, ulusal ve bölgesel derneklerden oluşan yeni ve daha kapsayıcı Özel Sektör Danışma Konseyi’ni (PSAC) oluşturdu.

PSAC’ın, pamuk tedarik zincirindeki her sektörden bakış açısını içerecek bir uzman kadrosundan oluştuğu ve konseyin, bireysel özel işletmeler düzeyinde çalışmak yerine daha makro düzeyde çalışma gerçekleştireceği belirtilmiştir.

Konsey’e üyelik ücretsiz olup, konseyin görevi pamuk endüstrisine fayda sağlayan küresel ve bölgesel girişimleri teşvik etmek amacıyla özel sektör ve ICAC üyesi ülkeler arasındaki iletişimi teşvik etmektir.

Şu an için 53 kurucu üyesi bulunan PSAC için üyelik sadece Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) üyesi ülkelerden örgütleri temsil eden kişilere açık olacağı ve bu yılın sonlarında BM örgütleri, Dünya Ticaret Örgütü, sivil toplum kuruluşları ve ICAC üyesi olmayan ülkelerden yöneticilerin gözlemci olarak katılmasına izin verileceği ifade edilmiştir.

Konseyin dört daimî komitesi vardır: 1- İplikçiler, dokumacılar ve makine üreticileri, 2- Markalar ve perakendeciler, 3- Yapımcılar ve çırçırcılar ve son olarak 4- Tüccarlar ve yardımcı hizmetler.

İlk PSAC toplantısı Tüccarlar ve Yardımcı Hizmetler Komitesi tarafından Mart ayı ortasında gerçekleştirildi. Bu ayın başlarında ICAC, 2021/22 sezonu için küresel pamuk üretiminin 26,11 milyon ton olacağını ve tüketimin 25,67 milyon tonda sabit tutulmasının öngördüklerini açıkladı.