Kazan Bebe ihracatta da kazanmaya devam ediyor

1Kazan Bebe firma sahibi Hüsnü Kazan, Textillegprom değerlendirmelerini bizimle paylaştı

Textillegprom fuarıyla ilgili düşüncelerini aktaran Kazan, ”Firma olarak her sezon çeşitli ülkelerde ve yurt içinde bizi ilgilendiren fuarlarda yer alıyoruz. Katılımcı firma sayısı, ziyaretçi portföyü ve düzenlendiği alan açısından Rusya’nın en önemli tekstil fuarı olan Textillegprom fuarına biz firma olarak şirketimizi ve ürünle￾rimizi tanıtmak maksadıyla her sene katılıyoruz. Bu sene katıldığımız Textillegprom fuarında beklentilerimizin zamana göre değişmekle beraber yüzde elli nispetinde karşılan￾dığını söyleyebiliriz” diyerek bu yılki fuarın normal geçtiğini ifade etti. Bu fuara hazırlık için çalışmalarından bahseden Kazan, “Biz bu fuara hazırlık kapsamında, yılda iki sezon olarak yeni ürünlerle müşteri karşına çıkmak için sürekli yenilik yapıyoruz. Hem Şubat hem de Eylül sezonları için farklı, etkili olabileceğimiz ürünleri hazırlıyoruz” diyerek yeni ürüne verdikleri önemi belirtti. İhracat yapmanın faydaları konusunda Kazan, “İhracat hem firmanın yurtdışı pazarlara açılması hem de uluslararası arenada yer almak, dış dünyayı tanımak açısından olmazsa olmazları arasında birinci sırada yer almalıdır. Ayrıca memleket ekonomi￾sine yapacağı katkı unutulmaması gereken önemli bir husustur” diyerek ihracatın ekonomiye de katkısından söz etti. Yıl içi firma durumlarını aktaran Kazan, “2014 yılı için firmamız açısından çevre ülkeler ve dünya ekonomisindeki krizler göz önünde bulundurularak vasat bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, her gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülke￾mizde de nüfus artışına bağlı olarak çocuk ürünlerine olan talep sürekli artış göstermektedir. Özellikle bebe ve çocuk ürünlerinde hijyenik, organik, doğal ürünlere olan talep ön plana çıkmıştır” diyerek sözlerini tamamladı.