Kayıtlı İhracatçı Sisteminde REX Numarası İle İlgili Bilgi Notu Yayınlandı

Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmaların kayıtlı ihracatçı numarası (REX) almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurdukları ancak imzalanan STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatta; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin STA Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı”nın düzenlenmesi gerektiği ifade edilerek, menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu olmadığı anımsatıldı.