Karşılıksız çek kesenler artık hapis cezası almayacak

Untitled-35Binlerce insanı ilgilendiren ‘Çek Yasası’ TBMM’den geçti. TBMM Genel Kurulu, dün Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüştü. Parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oy çokluğu ile kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor.

* Çekte, adli para cezası ödenmediği için uygulanan hapis cezası idari nitelikte yaptırıma dönüştürülecek
* Karşılıksız çek kesen kişilere 10 yıl süreyle çek verilmeyecek
* Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, üzerinden 10 yıl geçmesi halinde Merkez Bankası tarafından resen silinecek
* Hamiline çek yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişiye, her bir çekle ilgili olarak uygulanan 1 yıla kadar hapis cezası, 300 TL’den 3 bin TL’ye kadar para cezasına dönüştürülecek
* Karşılıksız kalan çek bedeli, faizi ile birlikte ödenmesi durumunda çek hesabı açma yasağı kaldırılacak
* Bankalar, 31 Aralık 2012 yılına kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verecek
* Karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda dolandırıcılık, belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin yanısıra, kişi, TCK’nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak.

Yükümlülükler Arttı
Karşılığı olmayan veya kısmen bulunan çeklerde, bankaların ödeme yükümlülüğüne ilişkin tutar 725 liraya yükseltildi. Merkez Bankası, çek defterlerinin baskı şekline, bankaların hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarının bildirilmesine ve duyurulmasına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.Buna göre, bankaların ödeme yükümlülüğü miktarı 655 liradan 725 liraya çıkarıldı.

Komisyonda kısmen değişiklik yapılarak kabul edilen tasarıya göre, kanuni ibraz süresi içinde, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülecek. Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişiye, her bir çekle ilgili olarak uygulanan 1 yıla kadar hapis cezası, 300 TL’den 3 bin TL’ye kadar idari para cezasına dönüştürülecek. Karşılıksız kalan çek bedeli, faizi ile birlikte ödenmesi durumunda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak. Bankalar, 31 Aralık 2012 yılına kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verecek.