İhracatta tedarikçi firmalara sunulan devlet destekleri

İhracatta tedarikçi firmalara sunulan devlet destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülüyor.

Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydediliyor.

İhracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma aşaması

Desteklerin nihai hedefi, ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerinden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan desteklerin kurgulanmasında söz konusu husus göz önünde bulunduruluyor.

Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır:

A – İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygulamaları aşağıda yer almaktadır:

 • UR-GE Desteği (2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ).
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ).

B – Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir parçası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağlanan destekler;

Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sektörel Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destekleri (2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ).

 • Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ).
 • Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ.
 • Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ).
 • İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği (2016/8 sayılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar”).
 • Yurt Dışı Fuar Desteği (Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar).
 • Dijital Faaliyetlere (E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlara Katılım, Sanal Fuar Organizasyonu, Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti) Sağlanan Destekler (2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar).

C – Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik destek mekanizmaları bulunmakta olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 • Marka-Turquality Desteği (2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ).
 • Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Rehberin bu bölümünde, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta sağlanan devlet yardımı uygulamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her bir yardımın amacı, kapsamı, başvuru şartları, destek unsurları ve ilgili personelin irtibat bilgileri özet olarak ifade edilmiştir.

İhracata yönelik devlet destekleri

Ülkemizde ihracat desteklerinden sorumlu iki kuruluş var:

 • Ticaret Bakanlığı
 • KOSGEB

Oldukça detaylı mevzuatlara sahip olan bu desteklere ilişkin temel başlıkları ele alırsak.

KOSGEB Destekleri

 • KOSGEB’in desteklerinden yararlanmada marka kaydınızın olması yeterli.
 • Şahıs şirketi olsanız da bu desteklerden yararlanabilirsiniz.
 • KOSGEB’te üretici veya yazılım geliştirici olmanız desteklerden yararlanmada önemli.
 • Yurtdışı pazar destek programı ile 300 bin TL’ye kadar farklı kalemler altında desteklerden yararlanabilirsiniz.
 • Yurtdışına yönelik bir önceki takvim yılında fatura kesmiş olmanız kıymetli oluyor.

Ticaret Bakanlığı Mal İhracatı Destekleri

 • Ticaret Bakanlığı destekleri ise mal ihracatına verilen destekler, e-ihracata verilen destekler, hizmet sektörlerine verilen destekler olarak farklılaşıyor. Mal ihracatına verilen destekler yeknesak iken, hizmet ihracatı desteklerinde sektörlere özgü mevzuatlar bulunuyor.
 • Turquality gibi desteklerin bir kısmı ise, önemli hacme ulaşmış firmalara veriliyor.
 • Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları da bulunuyor.
 • Ticaret Bakanlığının sağladığı finansal destekler kadar dahilde işleme ve serbest bölge uygulamaları ile teşvik ve muafiyetleri de bulunuyor.
 • Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanmak için birkaç istisna dışında şahıs şirketi olmamak, firmanızın en az 1 yaşında olması ve marka kaydının bulunması gerekiyor.
 • Ticaret Bakanlığı desteklerinde daha önce ihracat yapmış olma şartı bulunmuyor.

Kısaca:

1 • UR-GE Desteği

2 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

3 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

4 • Yurt Dışı Fuar Desteği

5 • Yurt İçi Fuar Desteği

6 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

7 • Tasarım Desteği

8 • Marka – Turquality Desteği

9 • Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği

10 • Türkiye Ticaret Merkezleri

Şirketiniz yaş alınca ve biraz da iş yapmaya başlayınca artık ihracat desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Devlet destekleri almada etkili bir strateji bütün firmalar için olmazsa olmaz. Firmamızın maliyetlerinin yüksekliği durumda dahilde işleme imkanları var. Dahilde işleme ile firmanızın maliyetlerini %31’e kadar düşürmek mümkün. İşte bu tarz dokunuşlarla ihracatta maliyet avantajı sağlamak mümkün.

Uluslararası pazarda dikkat edilmesi gerekenler:

 • Hedef kitlenizi iyi tanıyın.
 • Markanızı hedef kitleniz için benzersiz ve çekici hale getirin.
 • Marka konumlandırmanızı sürekli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.
 • Marka konumlandırmanızı doğru iletişim kanalları aracılığıyla hedef kitlenize tanıtın.

Uluslararası pazarda marka konumlandırma, markanızı başarılı kılmak için önemli bir adımdır. Bu adımları takip ederek, markanızı uluslararası pazarda konumlandırabilir ve hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.

#tedarikçi #DevletDestekleri #ihracat ##İhracattaTedarikçiFirmalaraSunulanDevletDestekleri