İHRACATIN PARLAYAN YILDIZI ‘TÜRKİYE’

Dünyanın 5, AB’nin ise en büyük 3’üncü hazır giyim tedarikçisi olan Türkiye, Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatı 100 milyon dolardan fazla artırdı.

Türkiye, hızla gelişen ekonomisi, jeostratejik önemi ve sunduğu imkânlarla, tüm sektörlerden yabancı yatırımcıların ilgisini çeken yükselen bir değer hâline gelmiştir. Bu coğrafi avantaj; Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve Orta Asya dahil olmak üzere, 1,5 milyarlık bir nüfusa ve 20 trilyon ABD doları üzerindeki bir pazara hızlı erişim sunmaktadır.

Serbest piyasa ekonomisi ve dış pazarlara açılma yolunda özellikle 1980’li yıllardan itibaren gerçekleştirdiği atılımlar neticesinde, bugün, başta bölgesi ve Avrupa olmak üzere, dünya pazarlarında kayda değer bir yer edinen Türkiye, bulunduğu konum itibari ile ticaretin merkezi haline gelmiş ve 82 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi olmuştur.

Kapsamlı teşvik programlarına sahip olan Türkiye, gerek sıfırdan yatırım yapmak isteyenler gerekse yatırımlarını genişletmeye yönelik projelerini devreye almak isteyenler için, düşük vergilerle maliyetlerde avantaj sağlayabilecekleri, son derece kapsamlı yatırım teşvik programları sunmaktadır. Otomotiv, enerji ve perakende sektörlerinde lider yüzlerce global şirket, ülkedeki rekabetçi Ar-Ge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunabilecek Serbest Bölgelerde (Free Zone) kurulan şirketler, pek çok vergiden muaf olabilmektedir.

Güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla benzersiz fırsatlar sunan Türkiye, 33,3 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa’nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır.

​​​​​​​​2003-2021 arasında yıllık ortalama %5,4 GSYİH büyüme oranıyla dünyanın en hızlı yükselen ekonomilerinden biri olan Türkiye, yatırım yapmak isteyen ülkeler için cazibe merkezi olmaktadır.

Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağlayan konumuyla büyük pazarlar için etkin ve uygun maliyetli bir merkez konumunda olan Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Orta Asya’yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon ABD doları değerinde bir pazara kolay erişim sunmaktadır.​

Geniş iç pazarın yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşmaları ile 1,3 milyar tüketiciye erişim sağlayan bölgesel pazarlarda da etkili olan Türkiye, AB ile yürürlükte bulunan Gümrük Birliği ile AB pazarlarına doğrudan erişim imkanına sahiptir. Türkiye​, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.

​Birçok sektörde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektöründe de önemli bir pazara sahip olan Türkiye, 1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikası ile hızla büyümeye başladı.

Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlendirildiğinde, imalat sanayi ve üretimdeki payı, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, gayri safi yurt içi hasıla, istihdam, ihracat, yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından tekstil ve hazır giyim Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir.

Dünyanın 5, AB’nin ise en büyük 3’üncü hazır giyim tedarikçisi olan Türkiye, geçen yıl Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatı 100 milyon dolardan fazla artırdı. Bölgeye yaptığı ihracatı 2019’a göre yüzde 7,4, 2020’ye göre ise yüzde 14 yükselten Türkiye, 10,5 milyar Euro’luk ihracata imza attı.

Türk hazır giyim sektörü; Dünyanın 4. denim konfeksiyon ihracatçısı olurken, Dünyanın 2. çorap ihracatçısı, Avrupa’nın 3. hazır giyim ihracatçısı ve dünyanın 6. hazır giyim ihracatçısı oldu.

Türkiye pazarını cazip hale getiren özelliklerin başında hızlı moda anlayışı ile yeni, sürdürülebilir ve yenilenebilir ürünlerin tasarımlarını yapmak, güçlenen ve sayıları hızla artan markaların kendini tanıtma arzusu, güçlenen perakende sektörü gelmektedir.

Ürünlerde kullanılan materyallerin kaliteli oluşu, zamanında teslimat anlayışı ile diğer ülkelerin dikkatini çeken Türkiye, hazır giyim sektöründe de gözde pazarlardan biri olmaktadır.

Dünyada hem ticaret hem de iş yapma şekillerinin değiştiği salgın döneminde Türkiye, üretim çeşitliliği, coğrafi avantajları, yetişmiş insan gücü, güçlü ve tecrübeli iş çevreleri, altyapı yatırımları ve kamu teşvik enstrümanları ile yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortak, küresel tedarik zincirlerinde de güvenli bir liman olma özelliğini korumaya devam etmiş, güvenilir ve kaliteli bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye​, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.

​Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için önemli alanlar olarak sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılara; Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ilâve istihdam için sunduğu destek programlarının yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla da destek olmaktadır.​