İhracata yönelik devlet destekleri tek çatı altında birleştirildi

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği: Hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren bir ihracat yol haritası hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan şirketlere yönelik marka tescili/yenileme/koruma pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum/dekorasyon ile franchise giderleri desteği sağlanmasını teminen yeni bir destek mekanizması geliştirilmiştir.

İhracat Konsorsiyumları Desteği: KOBİ’lerin ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek, ihracatçıların ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve uzman temelinde ölçek ekonomisi oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen bu yeni destek mekanizması ile konsorsiyuma konu ürünlerin yurtdışı tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenecektir.

Söz konusu Karar ile yeni desteklere ilaveten mevcut desteklerde de güçlendirmeler ve aşağıda sunulan değişiklikler yapılmıştır.

  • Tüm destek unsurlarında sektörlerimiz özelinde Hedef Ülkelere yönelik destek oranları ilave 20 puana kadar artırılabilir.
  • Birim kira desteğine paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik aidatı dahil edilmiştir.
  • Gemi Yat Sektörü Tasarım Desteğinde tasarım hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamı genişletilmiştir.
  • Ülkenin stratejik sektörleri arasında yer alan Özellikle ilaç ve tıbbi cihaz/sarf gibi sektörlerimizin ihracatlarını hızlı bir şekilde tetikleyecek olan yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin giderler Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamına alınmıştır.
  • Yurt Dışı Fuar Desteği kapsamında KOBİ’lerimizin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara katılımları teşvik edilmiş ve daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefiyle destekler farklılaştırılmış ve artırılmıştır.