İhracata giden yolda sürdürülebilir üretim

Bu yazımızda ihracata giden yolda sürdürülebilir üretim beklentilerini ve iyi uygulama örneklerini ele alacağız.

Birçok firma ihracat yapmak, hatta üretim kapasitesinin neredeyse tamamını ihracata ayırmak ister. Sadece bu istek ve arzu ile sürdürülebilir bir ihracat yapmak ne yazık ki yeterli değildir. Global pazarda artan rekabet, sürdürülebilir ihracata giden yolda bir engel teşkil etmektedir. Evet, her firma ihracat yapabilir ama her firma sürdürülebilir ihracat yapamaz.

Sürdürülebilir üretimin genel prensibi; üretim aşamasında oluşabilecek her türlü atık oluşumunu engellemeye çalışırken aynı zamanda kaynakların verimliliğini artırmak, çevresel bozulmaları önlemek, ürünün kalitesini artırmak ve sürdürülebilir yapıyı teşvik etmektir.

Sürdürülebilir üretim prensipleri

Sürdürülebilir üretim yukarıda bahsetmiş olduğumuz üç temel bileşeni ele alır. Bu üç temelin genel olarak sosyal, ekonomik ve çevresel koşullara dayandığını söyleyebiliriz. Peki sürdürülebilir üretimin, üretim esnasında kullandığı prensipler neler? Haydi konunun biraz daha derinine inelim.

  • Hammadde kullanımının azaltılması ve eldeki hammaddeden maksimum verimin sağlanması.
  • Üretim faaliyetlerinde atık oluşumunun azaltılması.
  • Tehlike oluşturabilecek kimyasalların daha az kullanılmasına özen gösterilmesi.
  • Enerji israfından kaçınılması ve verimliliğin artırılması.
  • Çevreye duyarlı yani çevre ekosistemlerin korunduğu tasarımların benimsenmesi.
  • Ürünlerin ömrünün uzatılması, dayanıklılıklarının artırılması.
  • Ürünlerin temelinde geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanımın benimsenmesi.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili şekilde kullanılabilmesi.

Bu üretim prensipleri ışığında, sürdürülebilir üretim esnasında kullanılabilecek birtakım değerlendirme kriterleri geliştirilmiştir.

Sürdürülebilir ihracata uluslararası destek

İhracatta sürdürülebilir bir büyüme, sürdürülebilirlik yatırımlarından geçiyor. Bu konuda sunulan uluslararası finans kaynakları, Türk ihracatçıların sürdürülebilirlik yolculuğuna da ışık tutuyor.

Sürdürülebilirlikte finansman kaynağı, tüm dünyanın önceliklerinden biri. Özellikle Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı’na uyum, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa’ya ihracatın sürdürülebilirliğinde büyük önem taşıyor. EBRD tarafından geçen yıl ortaya konan bir araştırmaya göre, Türk ihracatçılar için bu yıldan itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulacak Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması nedeniyle 777 milyon euro ek maliyet öngörülüyor. Bu noktada uluslararası fonlar öne çıkarak Türk ihracatçılara yeni fırsatlar sunuyor.

Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları Örnekleri

Sürdürülebilir üretim, geleceğe ışık tutan bir konudur. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, sürdürülebilir üretimin en önemli araçlarından biridir. Birçok işletme, çatılarında güneş panelleri kullanarak kendi enerjisini üretir. Böylece hem doğal kaynakları korur hem de enerji faturalarında bir azalma yaşarlar. Aynı zamanda geri dönüşüm de sürdürülebilir üretimin temel taşlarından biridir. Örneğin, atık kâğıt veya plastiklerin geri dönüşümüyle üretilen yeniden kullanılabilir ambalajlar, sürdürülebilir bir ambalajlama çözümü sunar. Bununla birlikte enerji tüketimini azaltmak ve verimliliği artırmak sürdürülebilir üretimin örnekleri arasındadır. LED aydınlatmalar kullanmak, enerji tasarruflu ekipmanlar tercih etmek ve otomatik enerji yönetim sistemleri kullanmak gibi uygulamalar enerji verimliliğini artırır.

İhracat danışmanlığı

Doğru bir ihracat yol haritası için yeterli zaman ve tecrübeye sahip olmanız gerekmektedir. Ürün, sektör ve rakip analizlerinizi eksiksiz yapmalıdır. Eğer bunlar için yeterli zaman ve personeliniz yok ise alanında uzman bir firmadan İhracat Danışmanlığı alabilirsiniz. Kendi organizasyon şemanızın dışında özerk bir oluşum, markanız için işletme körlüğü kavramını ortadan kaldıracaktır.

#SürdürülebilirÜretimPrensipleri #SınırdaKarbonDüzenlemesiMekanizması #ihracat #İhracataGidenYoldaSürdürülebilirÜretim #Sürdürülebilirİhracat #AvrupaBirliğiYeşilMutabakatı