Ekonomik kriz ve Rublenin düşüşü fuarı da etkiledi

1Babymuz Kids Wear Pazarlama Müdürü Adnan Çaktu, Child and Junior Fashion Fuarının kendi firmaları adına genellikle oldukça verimli geçtiğini ancak bu yıl Rusya’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve Rublenin değer kaybetmesinden dolayı beklentileri karşılamadığına dikkat çekti.

Child and Junior Fashion Fuarının firmanız için öneminden ve beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığından bahseder misiniz?

“Biz Babymuz Kids Wear olarak, yaklaşık 4 senedir bu fuara katılıyoruz ve bu fuar bizim açımızdan çok verimli geçiyor. Yalnız bu son sefer, gerek Rusya’daki ekonomik kriz gerekse rublenin düşüşü gibi nedenlerden dolayı fuar beklediğimizin altında gerçekleşti. Buna rağmen biz firmamızın devamlılığı, prestiji ve reklamı için her sene bu fuarda bulunmamız gerektiğine inanıyoruz.”

CJF’ye hazırlanırken özel bir hazırlığınız var mıydı?

“İhracatını sürekli artırmak ve daha çok yabancı müşteri sayısına ulaşmak isteyen bir firma olarak bizim her fuar için konseptimiz aynı. Bunun yanında, bu fuarda en etkin şekilde yer almak için Rusya’da bağlantılı olduğumuz kişilerden destek aldık.”

Genellikle fuara katılım için göz önünde bulundurduğunuz hususlar ve bu fuar için dikkate aldığınız nüanslar nelerdir?

“Elbette her firma gibi biz de bir fuara katılmadan önce o fuarın yapısını, katılımcısını, bölgesini hatta ziyaretçi potansiyelini bile göz önünde bulunduruyoruz ve inceliyoruz. Rusya pazarına hitap eden bu en bü- yük sektörel fuara katılma aşamasında en büyük önceliğimiz, ürünlerimizin Rusya’ya hitap etmesidir ve fuar konusunun çocuk giyim sektörüne yönelik olmasıdır.”

Genel olarak firmalar için ihracat neden önemlidir?

İhracatın firmanız için artıları ve riskleri nelerdir? “Büyümek ve müşteri portföyünü genişletmek isteyen her firma için ihracat yapmak en önemli iştir. Biz de yurt dışına katıldığı- mız fuarlarda ürünlerimize gördüğümüz ilgi ve yüksek derecede talebi karşılamak ve firmamızın ilerlemesi için ihracat yapıyoruz. İhracat yapmanın çok faydası olmasına karşın riskleri de vardır. Mesela ihracat yapılan ülkenin şartları değişebilir. Sunulan ürün yeterli rağbeti görmeyebilir vb.”

Yurt içi ve yurt dışı pazarda 2014 yılının firmanızın açısından değerlendirmesini nasıl aktarırsınız?

“Biz 1993 yılından beri bir çok ülkeye ürünlerimi pazarlıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli olup yurt dışı talepler daha fazladır. Yurt içinde ise genelde mağaza zincirlerinde ürünlerimiz satılmaktadır, insanlarımız tarafından beğeni toplamakta ve ilgi görmektedir.”

Bu fuarda özellikle ön plana çıkarttığı- nız ürünler var mıydı?

“Her fuarda ses getirecek, sunduğumuz pazarda ilgi görecek ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Child and Junior Fashion 2014’te de genelde kendi tarz ürünlerimizi sergiledik. Bizim ürünlerimiz kısaca 9-24 ay 1-5 yaş arası ve 6-10 yaş arası kız/erkek grubuna yönelik ürünlerdir. Ürünlerimiz ziyaretçi ve katılımcı firmaların beğenisini kazandı.”

Bebe giyim sektöründe yeni yaklaşımlar var mı?

“Ülkemizde içinde bulunduğumuz bebe sektöründe trendleri takip etmek hatta trend belirlemek önemli bir konu. Bizim de firma olarak trendimiz var. Trendler bize göre küçük adam/küçük kadın. Çünkü her ebeveyn çocuğuna olgun giysileri almak istiyor.”

Yurt içi veya yurt dışında katıldığınız başka fuarlar var mı?

‘’Babymuz Kids Wear olarak her fuara katılmayı değil, etkin olacağımız ve verimli geçecek fuarlara katılmayı tercih ediyoruz. Bundan dolayı her fuarımız iyi geçiyor. Bu katıldığımız Child and Junior Fashion fuarından başka Azerbaycan, Moskova ve Ukrayna fuarlarına da katılıyoruz.