Dış ticarette kârı arttırmak için neler yapılmalı?

b3Türk ihracatçıları dış pazarlara sattığı ürünlerde ürünün özellikleri ve yeterlilikleri ile başarılı olmaya çalışıyor.

Daha iyi bir ürün üreterek karını artırma gayreti içerisinde. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Eğer marka iseniz ürün aynı ürün olsa bile kar marjınız daha yüksek oluyor. O nedenle Türk iş adamlarının ürünün kalitesini yükseltmek için harcadıkları emek kadar marka olmak için de bir gayret ortaya koymaları gerekir. Marka olmayı başardığınızda ürünlerinizin katma değeri artıyor. Aynı performans ile daha fazla kazanç elde etmeye başlıyorsunuz. Marka olmak için de kurumsallaşmak gerekiyor. Sadece üretim ve satış değil, ihracatçı firmanın kurumsallaşma için de bir irade ortaya koyması gerekiyor. Bunun için yatırım yapılmalı, departmanlar kurulmalı, kurum kültürü geliş- tirilmeli, iş yapış standartları belirlenmeli ve daha kaliteli personel istihdam edilmeli. Bu yapılırsa daha kurumsal, daha profesyonel olursunuz. Dolayısıyla markalaşma sürecinin de zeminini hazırlamış olursunuz. İş adamları markalaşma sürecini sabırla yönetmeli. Markalaşma bir günde oluşturulabilecek bir şey değildir. Markalaşma ancak uzun ve titiz bir çalışma ile gelinebilecek bir noktadır.