Denizli İhracatı Rekora Koşuyor

DENİB, 2022 yılı Mart ayındaki ihracatını geçen yıl aynı döneme kıyasla %33,01 arttırarak ihracat rakamını 344.245.804 USD yaptı.

2022 yılı mart ayı içerisinde, birliğin ihracatında ön sıralarında yer alan sektörlerden Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün ihracat kayıt rakamı %25,65 artışla 126.235.044 USD, Tekstil ve Hammaddeleri sektörünün ihracat kayıt rakamı ise %30,16 artışla 41.284.279 USD olarak kaydedilmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracat 2022 yılı mart ayında geçen yıla oranla  %35,68 artış göstermiştir. İçinde İngiltere’nin de yer aldığı Diğer Avrupa Ülkeleri ise, toplam ihracattan  %18,59 pay almıştır. Böylelikle 2022 yılının ilk üç ayında Avrupa’ya gerçekleştirilen ihracatın, toplam ihracat içindeki payı %69,20 olarak kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 150 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Devletler, İtalya, Hollanda, Fransa, İsrail ve İspanya yer almaktadır. Ocak-Mart döneminde, en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin toplam ihracattan aldığı pay %64,69, ilk üç ülkenin toplam ihracattan aldığı pay ise %34,91’dir.