BAGİDER ile sektör büyüme yolunda

bagiderBebek ve çocuk sektörüne yeni bir soluk getirmek amacıyla bir araya gelen ve bebek sağlığını gözeterek faaliyet göstermeyi amaçlayan bu kuruluşu, yakından tanımak adına dernek kurucularına sorularımızı yönelttik.

Dernek, Türkiye’de son yıllarda giderek büyüyen bebek sektörünün tek bir ses ile temsil edilmesi gerektiğini düşünen 17 firmanın bir araya gelmesiyle 2015 yılının Mart ayında kuruldu.

Dernek yetkilileri kuruluş amaçlarını şöyle anlattı; “Doğum öncesinden, okul öncesine kadar bebek ve küçük çocuk ürünlerinin üretim, ithalat, dağıtım ve satışını yapan kurucu üyelerin önceliği, ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz nesillerimize kullanımı güvenli ve sağlıklı ürünlerin sunulması için gerekli zemini hazırlayabilmektir.  Ayrıca bu konuda güncel ve güvenli standartların koruyucusu, belirleyicisi ve takipçisi olabilmeyi amaçlıyoruz.”

Hedefimiz; Türk üreticiyi dünya piyasasında temsil etmek

Derneğin önceliğinin her zaman anneler ve bebekler olduğunu dile getiren dernek kurucuları, “Onların alabilecekleri en iyi bakıma sahip olma haklarının savunucu kuruluşu olarak, sağlıklı ve güvenli ürünlerin sunulmasını sağlamak ilk hedefimizdir. Bu hedefimize ulaşmak için öncelikle sektörde bulunan mevcut ürün ve hizmetlerin, Avrupa Birliği standartlarına ve üretim kurallarına uygun olarak sunulmasına  yönelik çalışmalar yapmayı planlamaktayız” ifadelerine yer verdi.

Dernek kurucuları, sektörü temsil eden firmaların sağlıklı büyüme ve refahı için daha iyi şartlarda üretim, temin, satış ve pazarlama yapabilmesine yönelik stratejiler geliştireceklerini ve üyeler arasında insan sağlığına ve standartlara öncelik veren bir rekabet ve işbirliği ortamını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kanun ve düzenlemelerin geliştirilmesinde sektörü temsil etmeyi planladıklarını da ekleyen yetkililer, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tüketicileri ürün güvenliği konusunda bilgilendirmek, kalite standartlarını arttıracak eğitim ve hizmetler geliştirmek de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bir başka öncelikli amacımız da Avrupa Birliği’nin bebek araç gereç sektörü ağına katılarak Türk üretici ve ihracatçılarının dünya piyasalarında en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.”

BAGİDER tüm sektörü kucaklıyor

BAGİDER olarak sektörü bir bütün olarak gördüklerini dile getiren dernek kurucuları, “Amacımız tüketici, ithalatçı, ihracatçı, üretici, perakendeci ayrımı yapmadan tüm sektör mensuplarının  haklarını korumak ve geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktır. Bunu yaparken ortak paydalar oluşturup verimliliği ve kaliteyi arttırmak, sorunları tespit ederek çözüm üretmek ve sektörümüzü bir bütün olarak daha yukarılara çekmek  amacındayız” dedi.   

 İlk adım, sektöre derneği tanıtmak 

Öncelikle kamuoyu ve ilgili  makamlarla mevcut ilişkilerine, sektörel ve tüm tarafların temsil edildiği güvenilir, güçlü, bir dernek olmanın getirdiği sinerjiyi  katmış  olacaklarının altını çizen kurucu üyeler, “Yeni bir kuruluş  olarak öncelikli hedefimiz sektör mensupları, tüketiciler ve ilgili resmi makamlara derneğimizin tanıtılması, sektörel sorun ve ihtiyaçların tespiti ile bunların çözümü yolunda  planlama yapmak olacaktır” açıklamalarında bulundular.

Derneğin esas olarak sektördeki ürünleri kullanan bebek ve annelere daha kaliteli hizmet ve ürün sunumunun takipçisi ve destekçisi olmanın öneminin bilincinde olduğunu vurguladı.

Bunun için aralarında ebeveynler, medya mensupları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve resmi kurumların bulunduğu çevreler ile kaliteye ve güvene dayalı bir hareket oluşturmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Derneğin uzun dönem planlarından bahseden kurucu üyeler, “Sektörümüz için daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak adına ürün güvenliği esaslarının belirlenmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi  ve gerekli teknik tecrübenin sağlanması için projeler yaparak bunları kalıcı, resmi prosedürler haline getirilmesine katkıda bulunmaktır” diye açıkladı.

2015 yılı için beklentimiz büyüme yaşanacağı yönünde

2012 sonu itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’unu 0-17 yaş arası çocukların oluşturduğunu ve Avrupa’da bu oranın %19’larda kaldığını söyleyen kurucu üyeler, “Türkiye doğum oranı ise, Avrupa Birliği Ülke ortalamalarının yaklaşık iki katı seviyelerindedir. 0-4 yaş arası bebek ve çocuk oranımız, 6,279 milyon ile nüfusumuzun  % 8,15  ’ini oluşturuyor ve her yıl ülkemizde yaklaşık 1 milyon 250 bin bebek doğuyor. Bu rakamlar ile birlikte ailelerin farklı ürünlerin bebeklerine sağlayacağı sağlık, huzur ve konfor konusunda giderek bilinçlenmeleri Bebek & Çocuk Gereçleri sektöründe yenilikleri, dinamizmi ve büyümeyi mümkün kılmaktadır” dedi.

Dünyada ve ülkemizde ekonomik dengelerde yaşanan değişimlerin, sektörümüzü etkileyip etkilemeyeceğinin ancak önümüzdeki  aylarda anlaşılabileceğini belirten dernek kurucu üyeleri, Beklentilerinin 2015 yılının sektör açısından yine önemli bir büyümenin yaşanacağı bir yıl olacağı yönünde olduğunu söyledi.

 Türkiye’de büyüme olasılığı daha yüksek

Dernek kurucuları, sektörün  hızlı gelişiminin ana sebeplerinden birinin de, iletişim çağında yetişen genç nüfusun  temsilcileri olan anne ve babaların, ürün kalitesi, moda ve fiyat unsurlarını giderek daha bilinçli bir şekilde değerlendirmeleri olduğunu belirtti. Sonrasında sözlerini şöyle sonlandırdı; “Bu verilerin,  sağlıklı, güvenli, fiyat – kalite dengesi makul olan çekici ürünleri  pazara sunan bebek & çocuk marka ve kuruluşlarının, Türkiye’de  büyüme olasılığının daha yüksek olacağını işaret etmektedir.”