2022’nin ilk çeyreğinde iplik ihracatı yüzde 16 arttı

2022 yılı ocak-mart dönemindeki iplik ihracatı alt ürün grupları bazında incelendiğinde, en önemli alt ürün grubunun 263 milyon dolar ihracat değeri ile pamuk ipliği olduğu gözlemlenmektedir. Bahse konu ürün grubunun toplam iplik ihracatındaki payı %37,3’tür.

Toplam iplik ihracatından aldığı %35,9 pay oranı ile en büyük 2. alt ürün grubu olan sentetik-suni filament liflerden iplikler ürün grubunun ihracatı ise 2022 yılı ocak-mart döneminde %14,8 oranında artarak 253 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.

2022 yılı ocak-mart döneminde iplik ihracatında en önemli ülke, 100 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya olurken; İtalya’ya bu dönemde iplik ihracatı %64,4 oranında artmıştır. 2022 yılı ocak-mart döneminde iplik ihracatında öne çıkan diğer önemli ülkeler Portekiz, Mısır ve ABD’dir.

Türkiye’nin iplik ihracatının %52,8’inin gerçekleştirildiği Avrupa Birliği ülkelerine ihracat ise ocak – mart döneminde %27,8 oranında artarak 372 milyon dolar değerinde gerçekleşmiştir.