Türk Tekstil İhracat Sonuçları Sektörü Memnun Etti

2022 yılının ilk altı ayında 6,8 milyar dolar değere ulaşan Türk tekstil sektörü, ihracat değerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 artırdı. Sanayinin ihracatı İTKİB’in derlediği verilere göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artarak 1,2 milyar dolar oldu. Türkiye’nin genel ihracatı Haziran ayında yüzde 18,5 artarak 23 milyar 400 milyon dolar değerine ulaştı. Türkiye genel ihracatının artış hızının altında bir rakam oluşturan tekstil ve hammaddeleri sektörünün toplam ihracat içindeki payı ise yıllık bazda %5,9’dan %5,4’e, Haziran ayında ise %5,7’den %5,2’ye geriledi.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde en büyük tekstil ve hammadde ihracatı %46,4 pay ile AB (27) ülkelerine yapıldı. önceki yılın aynı dönemi. Afrika ülkeleri aynı dönemde %11,3’lük payla sektörde ikinci büyük pazar oldu. Bu bölgeye ihracat %25,7 artarak 768 milyon dolara ulaştı. Doğu Bloku ülkelerine yapılan tekstil ihracatı yüzde 12,2 artarak 742 milyon dolara, Amerika kıtasına yapılan ihracat ise yüzde 12 artarak 595 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk yarısında Asya ve Okyanusya ülkelerine tekstil ihracatı %9,8, AB dışındaki diğer Avrupa ülkelerine ihracat ise %6,7 azaldı.

editor

editor