Anasayfa » HABERLER » İthalat Denetiminde Hızlı Ve Güvenli Sistem; İRİS

İthalat Denetiminde Hızlı Ve Güvenli Sistem; İRİS

İRİS, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesidir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) kapsamında sayılan alanlar arasında; Hijyenik kağıt ürünleri (çocuk bezi vb.), emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, eldivenler, kırtasiye, okul ve büro malzemeleri, mouse pad, kol düğmeleri, imitasyon takılar ve cep telefonu kılıfları, saat ve saat kordonları yer alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla, 02.05.2016 tarihinden itibaren GTB-İ- RİS sistemi devreye alındı. Bu sistem sayesinde, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Denetimler riskli ürünler üzerine yoğunlaşıyor

Gerçekleştirilecek risk analizlerine göre, ithalata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda GTB-İRİS tarafından belirlenmekte ve denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır. Sistemin Tek Pencere Sistemi’ne entegre olmasından dolayı, gümrüklerde belgesiz işlem gerçekleştirilerek ithalatçıların karşı karşıya olduğu bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlanıyor. İthalatçı firmanın İRİS sistemine kayıt olması için izlemesi gereken yol aşağıda yer almaktadır.

  1. İthalatçı firmanın İRİS sistemine tanımlanması
  2. İthalatçı firmanın başvurusu
  3. Sistem tarafından risk analizi yapılması
  4. Risk analizi sonrası riskli olarak görülen ürünlerin denetimi Ayrıca sisteme başvuru, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Ürün ‘Güvensiz’ bulunduğunda yapılması gerekenler nelerdir?

Teknik denetlemeye aykırı olduğunda bu aykırılığın giderilmesi için tanınan süre içerisinde uygunluk sağlanmazsa 2016 yılı boyunca tanına alt sınır 17.700, üst sınır ise; 44.257’dir. Güvensiz ürüne yönelik uygulanacak prosedür ise aşağıdaki gibidir;

  • Ürünün piyasaya arzının yasaklanması
  • Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması
  • Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi
  • Üretici tarafından güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metni, Ulusal düzeyde yayın yapan iki televizyon kanalında okunabilir büyüklükte yazılı olarak ve ayrıca seslendirilmesi suretiyle ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, okunabilir büyüklükte ilan edilmesi
  • İdari Para Cezası (2016 yılı için alt sınır: 17.700 üst sınır 44.257) Gazete ilanları Basın İlan Kurumu aracılığıyla sayfanın ¼ büyüklüğünde verilmesi gerekir. Ürün bilgisi ve firma iletişim bilgileri açık ve net olmalıdır. TV ilanları ceza tebligatının ekinde gönderilen kanal listesindeki kanallar tarafından yayınlanmaktadır. 07:00- 22:00 saatleri arasında en az 30 sn. olmak üzere sesli olarak yayınlaması gerekir. 2011 yılında 2015 yılına kadar güvensiz ürün oranında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 2011 yılında %38,6 oranında güvensiz ürün belirlenirken bu oran 2015 yılında gerileyerek %2,9 olmuştur. Bu düşüş sektörün bu konuya ne kadar fazla eğilim gösterdiğine işaret eder.

#İthalatDenetimi #HızlıveGüvenliSistem #Hızlı #Güvenli #Sistem #Denetim #İthalat

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*