Anasayfa » TEBLİĞ

TEBLİĞ

Tebliğ; Kısıtlamaya tabi maddeler kısıtlama şartları ve kapsamdaki ürünler

  MADDENİN, MADDE GRUBUNUN VEYA KARIŞIMIN ADI KISITLAMA  ÜRÜNLER 1 AZORENKLENDİRİCİLERVE AZOBOYARLAR İnsan cildi veya ağız boşluğuyla doğrudan veya uzun süreli temas edebilen tekstil ve deri ürünler, bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle ayrılan, ek-2’de yer alan aromatik aminlerin bir veya daha fazlası tespit edilebilen nihai ürünlerde veya bunların boyalı kısımlarında 30 mg/kg’ın(ağırlıkça %0,003) üzerinde azoboyar içermeleri halinde piyasaya ...

Devamını Oku »

Satış sonrası hizmetleri yönetmeliği

25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzen￾lemektir. Kapsam Madde 2– Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithâlatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede ...

Devamını Oku »

Emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağı kapağı ve benzeri ürünlerin üretimi, ithalatı, piyasa gözetimi ve denetimi ile bildirim esaslarına dair tebliğ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; emzik, biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı, alıştırma bardağıkapağı ve benzeri ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını ...

Devamını Oku »

Bazı tüketici ürünlerinin kimyasal madde içerdiğine ilişkin tebliğ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğ ekinde sayılan tehlikeli kimyasal maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen tüketici ürünlerinden ekli listede yer alan ürünleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere ...

Devamını Oku »

Tüketici ürünlerinin güvenlik risklerine ilişkin tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve Ek-1’de yer alan tüketici ürünlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasıve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 ...

Devamını Oku »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/7) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. Gözetim uygulaması MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde ...

Devamını Oku »

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 2 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “ Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ’ ile çocuk bakım gereçlerinde azo boyar madde ve fitalatlara kısıtlamalar getirmişti.Bakanlık 20.04.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” ile çocuk bakım gereçlerine yeni düzenlemeler getirdi. Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin ...

Devamını Oku »